Toplantılar / UAMİF 33. Merkez Komitesi Ankara

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 33. Merkez Komite Toplantısı, sendikamız Türk Metal’in ev sahipliğinde 14 Haziran tarihinde Ankara’da yapıldı. UAMİF Genel Başkanı ve Sendikamız Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıyı, UAMİF Genel Sekreteri Mehmet Soyupek yönetti. Toplantıya Azerbaycan, Belarus, Başkortistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Tacikistan’dan gelen Merkez Komite üyeleri katıldı.

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu merkez komite toplantısında, 2012 yılında UAMİF’e üye sendikaların faaliyetleri, genç metal işçiler alanında çalışma politikaları değerlendirilirken, UAMİF’in 2012 yılı eğitim çalışmaları anlatılarak eğitim hedefleri belirlendi. 

UAMİF Genel Başkanı Pevrul Kavlak:
“GENÇ NÜFUSUNUN ÖNÜNDEKİ
DEMOKRATİK KANALLARI AÇMALIYIZ…”  
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanı ve sendikamız Genel Başkanı Pevrul Kavlak 33. Merkez Komite Toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Kavlak, Birleşmiş Milletlerinin hesaplamalarına göre bugün Dünya’nın yaş ortalaması 26, ancak bu oran 40-50 yıl içerisinde 60 yaşın üstüne çıkacağına dikkat çektiği konuşmasında; “bugün dünya genç bir nüfusa sahip, gençlerin, gerek sendikalarda, gerekse işyerlerinde yönetime katılmaları konusunda, var olan demokratik kanalları açmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır” dedi. 

Genel Başkanımız Pevrul Kavlak konuşmasında şu görüşlere yer verdi:
“ILO verilerine göre dünya genelinde gençlerin istihdama katılım oranı yüzde 44’tür… Genç nüfus, dinamik ve yaratıcı yapısıyla ülke kalkınmasının motor gücüdür. Yeni fikirlere açık, yaratıcı, enerjik, dinamik gençler, ekonomik büyümeyi pozitif etkiler. Genç nüfusa sahip ülkeler diğer ülkelere göre ekonomide daha avantajlıdırlar, daha hızlı büyürler. Gençlerin işgücü piyasasına geçişteki engellerden biri, eğitim ve mesleki eğitimdir. 

Eğitim ile ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiyi doğrulayan yüzlerce çalışma bu görüşü doğrulamaktadır. Bir toplumda iyi eğitilmiş insanların işgücüne katılımı daha yüksektir. İyi eğitilmiş kişilerin; iyi ücretli, iyi iş bulma imkânları daha çok, işsiz kalma riskleri daha azdır. Düşük eğitimli, vasıfsız gençlerin işsiz kalma riski, düşük ücret, fakirlik ve sosyal dışlanma riski daha yüksektir. Genç işçiler, en yoğun sömürü altındaki kesimidir. Çoğu sigortasız, sendikasız olarak küçük veya orta ölçekteki işletmelerde, en ağır koşullarda iliklerine kadar sömürülmektedir. 

Dolayısıyla sendikaların, özellikle genç işçileri kazanmak yolunda politikalar geliştirmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede Türk Metal Sendikası, yeni çalışma döneminde bu çerçevede etkinlikleri projelendirmeye başlamıştır… Özellikle uluslar arası alanda geçerliliği olan, sertifikalı mesleki eğitim merkezleri, genç sendikalı işçilerin geleceğini kurtarıcı bir özellik taşımaktadır. Gençlerin, gerek sendikalarda, gerekse işyerlerinde yönetime katılmaları konusunda, var olan demokratik kanalları açmak öncelikli görevimiz olmalıdır…”