Kurumsal / UAMİF yapısı

UAMIF ÜYELERİ
20 ülkede metal işkolunda faaliyet gösteren 56 sendikanın 15 milyondan fazla üyesi.

UAMIF GENEL KURULU
Federasyonun en üst organıdır. Federasyonun İcra Kurulunu üyelerini, yöneticilerini seçer ve federasyonun temel çalışma faaliyetlerini belirler. En az dört yılda bir defa düzenlenir. Genel Kurula tüm üye kuruluşların temsilcileri delege olarak katılır.


UAMİF'in MERKEZ KOMİTESİ
Genel Kurullar arasındaki çalışma dönemde federasyonun esas faaliyetlerini belirler. Merkez Komite toplantısı yılda iki defa toplanır. Üyeler her ülkeden bir veya iki kişi olmak üzere ülke üye sendikalannca belirlenir ve Genel Kurul çalışmalarında üyelikleri onaylanır.

UAMİF'in DENETİM KURULU
Denetim Kurulu federasyonun Mali faaliyetlerini denetler. Denetim Kurulu üyelerini Merkez Komite Üyeleri belirler Genel Kuralda onaylanır.


UAMİF'in İCRA KURULU

Genel Kural ve Merkez Komite Toplantılarında alınan kararların gerçekleştirir ve uygulanması sağlar. İcra Kurulu üyelerini Merkez Komite Üyeleri belirler Genel Kurulda onaylanır.


UAMIF SEKRETERLİĞİ

Federasyonun yönetim organlarınca alınan kararları uygular. Federasyon sekreterliği Genel Sekreter, yardımcıları ve iş yapılması için gereken kadrodan oluşur.