Kurumsal / Tarihçe

 

UAMİF’ in TARİHÇESİ

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu uluslararası nitelikte kurulan, metal işçileri sendikalarının bir uluslararası federasyonudur.

Metal sanayisi, ulusal ekonomilerin doğal-maden kaynaklarını işleme sanayisinden başlayarak, metal içeren tüm tüketim mallarını üreten bütün sektörleri kapsar. Bu da Federasyon Tüzüğüne yansımıştır. Üyeleri arasında; dağ ve metalürji sanayisi, oto, uçak, gemi, beyaz eşya, tarım aletleri, savunma, taşıma, makine, alet ve cihaz, elektrik ve elektronik sanayilerinde faaliyette bulunan sendikalar vardır.

İşçilerin haklarını, sendikaların özgürlüğünü, demokrasi ve sosyal adaleti savunan diğer sendikalar da Federasyona üye olabilmektedir.

05 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Avrasya coğrafyasındaki 20 ülkeden 15 milyondan fazla işçiyi temsil eden 56 sendika Federasyonun üyesidir. BDT ülkeleri, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Türkiye, KKTC, İran ve Ürdün'den sendikalar UAMİF' e üyedir.

Federasyon, üye kuruluşların faaliyetlerini, düzenini belirlemez; üyeler çalışmalarında bağımsızdır. Federasyon onlara yardım eder, çalışmalarına destek çıkar, onların uluslararası faaliyetlerini koordine eder ve üye sendikaların metal işçileri ile ilgili sosyal, ekonomik ve siyasî konularda görüş ve fikirlerini duyurur.

Aynı zamanda Federasyona üye olan sendikaların faaliyetleri, Federasyonun Tüzüğüne ve Tüzüğündeki temel prensiplerine ters gelmemelidir. Her alanda kabul edilen uluslararası demokratik örgütlerin benimsediği bu kural, onları deskriminasyon ve içten zayıflamaya karşı korur.