Başkan / Genç İşçiler Projesi hayata geçiyor!

Pevrul KAVLAK

Türk Metal Sendikası ve
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanı

Bu proje amacına ulaşacaktır diye umuyorum. Çünkü temelinde gençler var. Gençler bu projeyi sürdürecek ve ona hayat verecektir. Bizlere düşen ise onlara bir yol açmak ve onların bu yolda sorunsuzca yürümesini sağlamaktır.

Federasyonumuz 20. Yılına doğru ilerlerken, bütün Avrasya coğrafyasında gerek hizmetleri,  gerekse büyüme ve örgütlenme çalışmaları ile aktivitesini artıran bir kuruluş haline gelmiştir. Son merkez komite toplantımızda Genç İşçilere Yönelik bir projenin başlatılması kararını almıştık. Bugün projeyi sizlerle paylaşma noktasına gelmiş bulunuyoruz. 

Gençlerimizin çalışma hayatındaki sorunlarına bakacak olursak, bu konunun günümüze kadar yeterince ilgi gösterilmemiş bir konu olduğuna hükmedeceksiniz. Gençlerimizin çalışma hayatına dair en temel sorunu işsizlik olsa da sorun iş bulunduğu zaman da devam etmektedir. Gençlerimiz işe başladıktan sonra çok düşük ücretlerle işe başlıyor. Bu düşük ücret sorunu başladığı gibi devam etmek-

te iyileştirilmesi pek mümkün olmamaktadır. Gençlerimiz işe başladığı zaman maalesef tam donanımlı olarak işe başlayamamaktadır. Çünkü işsizliğin olduğu yerde insanlar kendi iş alanlarında değil, bulduğu işte çalışmaktadır. O yüzden mesleki eğitimi canlı ve diri tutmalıyız. Bazı Avrasya ülkelerimizde mesleki eğitim son derece ilerlemişken bazı ülkelerimizde ise geri kalmış durumdadır. Bütün ülkelerimizde mesleki eğitimin ilerlemesi için bir çabamız olacak. Gençlerimiz fabrikalarda  çalışırken aynı zamanda eğitimlerine devam etmek istemekte, kariyerlerini sürdürmeyi planlamaktadır. Ancak çoğu iş yerimiz buna izin vermiyor. Bu sorunun aşılması da gerekmektedir. İşçilerimizin en temel sorunlarından biri de evlerinden uzakta, başka ülke veya şehirlerde iş bulmalarıdır. İş buldukları yerde barınma sorunu genç işçilerimizin sorunlarının başında gelmektedir. Askere giden işçilerin, askerliği bittiğinde tekrar işe girmelerine izin verilmiyor. Genç işçilerimiz arasında iletişimsel bir kopukluk da söz konusu, burada doğrudan iletişimi kast etmiyoruz, burada birbirlerini anlamaları, diyalog kurmaları, dayanışma ve birlik eksikliğini kast ediyoruz. Genç işçilerimiz sosyal devletin koruması altında kalmaksızın kendi ayakları üstünde hayata tutunurken maalesef geri dönüşü zor ruhunda ve bedeninde tahribatlar söz konusu. Bu sorunların çözümü büyük bir çaba ve organizasyon istemektedir.

Gençler sadece kendi aralarında bir iletişim kopukluğu yaşamıyor, kendilerinden önceki nesillerle de iletişim kopukluğu yaşıyor, nesiller arası anlaşmazlık özellikle bu çağımızda son derece baskın. Bu durum yalnızlaşmaya yol açmaktadır.

Biliyorsunuz, çağımız enformasyon ve dijitalleşme  çağı. Dijital iletişim ile etkileşim gençler arasında olağanüstü yaygın durumda. Yalnızlığa mahkûm olan gençlerimizin imdadına sendikalar yetişecektir. Gençlerimiz çalışma hayatına atılırken veya çalışma hayatının içindeyken türlü zorluklar karşısında ifade ettiğimiz gibi kendilerini yalnız hissetmekteler, sendikaların varlığından ve gücünden habersizce çalışmaktalar. Gençlere yönelik projemizin en temel hedefi işte bu sorunun ortadan kaldırılmasına yöneliktir.

Bizler gençlerimizin hak ve menfaatleri için elimizi taşın altına koyduğumuzda aynı zamanda tüm çalışanların dertleriyle de meşgulüz. Avrasya coğrafyamız bizim toprağımız, bizim anavatanımız bizim ekmek yediğimiz su içtiğimiz bölgemiz. Buraya en değerli varlıklarımıza sahip çıktığımız gibi sahip çıkacağız. Kimsenin el sürmesine ve yağma etmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü Avrasya ancak Avrasyalılarındır.

Bu sayede hem gençlerimiz sorunlarından kurtulmaya başlayacak, hem de sendikalar gençlerle daha büyük bir güç haline gelecektir. Bunun için uzmanlarımız bir dizi plan ve proje hazırladılar. 19 Aralık’taki İstanbul’da toplanacak olan Merkez Komite Toplantımızda planlarımızı ve projelerimizi Merkez Komite’nin görüşlerine sunacağız.

Gençleri sosyal faaliyetlerle bir araya getireceğiz, onların dayanışması ve kaynaşması

için olanaklar sunacağız, gençler için gençlerin sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik yayınlar hazırlayıp en etkili mecralarla bunları paylaşacağız. Her şeyin başı eğitim diyerek, eğitim yoluyla gençlerimizin daha aydın ve vasıflı olmalarını sağlayacak yerel, bölgesel ve küresel eğitim seminerleri toplantılarına imza atacağız. Gençler tarafından kurulacak bir komite ile bunun çalışmalarının sürdürülmesine ve Dünya Genç işçiler Gününde büyük bir organizasyonla bu projeyi taçlandıracağız.

Gençlerimizin sorunlarını çözümüne yönelik bu projemiz kendini yenilemeye ve gelişmeye açıktır. Proje ilerlerken her türlü fikre ve uygulamaya projemizin hedeflerine uygun olduğu takdirde açık olacağız. Bu kapsamda sadece sendikalar değil; medya, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, bürokratlar ve politikacılar da projemize destek verebilir ve organizasyonun bir ucundan tutabilir.

Bizler gençlerimizin hak ve menfaatleri için elimizi taşın altına koyduğumuzda aynı zamanda tüm çalışanların dertleriyle de meşgulüz. Avrasya coğrafyamız bizim toprağımız, bizim anavatanımız bizim ekmek yediğimiz su içtiğimiz bölgemiz. Buraya en değerli varlıklarımıza sahip çıktığımız gibi sahip çıkacağız. Kimsenin el sürmesine ve yağma etmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü Avrasya ancak Avrasyalılarındır.

Dileriz gençlere yönelik bu projemiz hayat bulur. Şu anda eğitimlerle temellendirdiğimiz bu proje tamamen uygulamaya geçtiğinde uluslar arası bir yankı bulacaktır. Bu durum Avrasya ülkelerinde  ekonomik ve sosyal kalkınmaya da vesile olacaktır.

Bu proje amacına ulaşacaktır diye umuyorum. Çünkü temelinde gençler var. Gençler bu projeyi sürdürecek ve ona hayat verecektir. Bizlere düşen ise onlara bir yol açmak ve onların bu yolda sorunsuzca yürümesini sağlamaktır.