Faaliyetler / KIRGIZİSTAN ve KAZAKİSTAN SENDİKACILARI EĞİTİM İÇİN TÜRKİYE’DE

Kırgızistan Dağ-Maden İşçileri Sendikası ve Kazakistan Demiryolu İşçileri Sendikası’ndan 26 kişilik delegasyon 15-21 Ekim tarihleri arasında Türkiye’ye gelerek, UAMİF Genel Merkezi ve Türk Metal Sendikası Genel Merkezi’nde ziyaretlerde bulundular. Heyet ayrıca UAMİF Genel Merkezinde düzenlenen eğitimlere de katıldı.

Heyeti ilk olarak Genel Sekreterimiz Mehmet Soyupek, UAMİF Genel Merkezinde kabul etti. Daha sonra Türk Metal Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Aslıyüce ve Süleyman Yıldırım tarafından kabul edildi. Görüşmelerde dünyadaki sendikal hareket ve gelişmeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.