Üye Sendikalardan / AVRUPA BÖLGE SEKRETERLİĞİ HEYETİNİN MİNSK ZİYARETİ


Ekim ayında Avrupa sendikalarından temsilciler Minsk’i ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde Minsk’te Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu (WFTU) Avrupa Bölge Sekreterliği toplantısı da gerçekleşti.

Bu toplantıda Sekreterliğin 2012 yılı içerisindeki faaliyetleri tartışıldı. Bunun yanı sıra WFTU Avrupa Bölge Sekreterliği’nden gelen temsilciler Ulusal Üniter Kuruluş olarak faaliyet gösteren Minsk Traktör Fabrikası’nı da ziyaret ettiler. Ziyaret çerçevesinde fabrika yönetimi ve fabrikadaki sendika temsilcileri ile görüşüldü.

Heyetin traktör fabrikası ziyareti esnasında, Avusturya, Yunanistan İspanya, İtalya, Kıbrıs, Portekiz ve Sırbistan’dan gelen sendika temsilcileri; fabrikadaki üretim süreci hakkında, işçiler için oluşturulan sosyal yaşam koşulları hakkında ve fabrikada örgütlü olan ve işçilerin çalışma ve sosyo-ekonomik hak ve çıkarlarını koruyan sendikanın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldular. Avrupalı sendika temsilcileri Belarus’lu meslektaşlarına Avrupa’daki işçilere çalışma ve sosyoekonomik hakların verilmesi ile ilgili mevcut sıkıntılı durum hakkında görüşlerini bildirdiler. Bilhassa işçi ücretlerindeki kesintiler ile ilgili ve işçilerin hak ve çıkarlarını koruyan bazı garantilerin geri alınması ile ilgili ortaya çıkan problemler konuşuldu. Bunun dışında Avrupa ülkelerinde işsizlik oranlarındaki artış ve mevcut durumu düzeltmek için sendikaların yaptığı aktif faaliyetler anlatıldı.

Maden, Metalürji ve Demir-Çelik Sanayi İşçileri Sendikaları Enternasyoneli’nin WFTU Genel Sekreteri İgor Urutikoetea; İspanyol gazetecilere verdiği demeçte şunları ifade etti:

Benim işim gereği çok sayıda benzer işletmeyi ziyaret ediyorum. Deneyimlerim ışığında şunu belirtmeliyim  ki Minsk Traktör Fabrikası’ndaki üretim süreci ve iş organizasyonu Avrupa fabrikaları ile eşdeğerdedir. Üstelik bu fabrikada ve diğer birçok Belarus fabrikasında önemli bir olumlu farklılık daha var o da insanlar burada rahat bir ortamda çalışıyor ve yarın ile ilgili bir kaygıları

yok. Çünkü biliyorlar ki; yarın da işyerine gelip işbaşı yapabilecekler, kendi görevlerini yerine getirebilecekler ve yaptığı iş için de ücretlerini alabilecekler. Ben, bunun çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum, çünkü Belarus Devleti hem üretim sürecini, hem işçi gruplarını hem de işçilerin sosyal garantilerini korumayı başardı.