Üye Sendikalardan / Makine İmalatı İşçileri Sendikası

2011-2013 Dönemi RF Makine İmalatı Kompleksi İş Kolu Toplu İş Sözleşmesi Komite Toplantısı Yapıldı.

15 Kasım tarihinde   “Rusya Makine İmalatçıları Birliği” tüm Rusya İş Kolları İşverenler Birliği Ofisinde, toplu görüşmelerin yürütülmesi, hazırlığı, akdedilmesi ve kontrolü hakkında iş kolu komisyonu toplantısı yapıldı.

Söz konusu toplu görüşmelerin amacı 2011-2013 dönemi RF Makine İmalatı Kompleksi İş Kolu Sözleşmesinin yapılması ve sözleşmede taraflar arasında çıkan anlaşmazlıkların çözülmesi, değişikliklerin ve ilave maddelerin eklenmesiydi.

Komisyon toplantısında  taraflar,  2012 yılının ilk yarısı ve 2011 yılı için işkolu sözleşmesi temel göstergelerinin uygulaması hakkında bilgi verdiler. Bu bağlamda “emeğin karşılığı ve ödenmesi”yle  ilgili V.  Maddesinin yerine getirilmesi  konusuna ayrıca önem verilmesine dikkat edildi. Rusya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne girmesinden dolayı oluşacak olası negatif etkileri ile ilgili uyarılar da bulunuldu. Bu etkilerin nedeni uluslararası finansal krizin ortaya çıkması ve 2012-2013 döneminde işkolu için devlet bütçesinden ayrılan finansmanın düşürülmesi planı olarak ifade edildi.

Taraflar aynı şekilde, 2013 yılı başındaki (I ve II çeyreği) işkolu sözleşmesinin imzalanması ile ilgili görüşmelere ilişkin tarihleri kararlaştılar. RF Makine İmalatçıları Sendikası adına görüşmelerde  Başkan N. Shatokhin, Başkan Yardımcısı V. Kirushenkov, Sendika Merkez Komitesi Sekreteri L. Pavlova, Tataristan Devlet Organizasyonu Başkanı Ve “Tversk Vagon İmalatı Fabrikası” Kamu Anonim Şirketi Başkanı V. Koltsov yer aldılar.