Faaliyetler / GENÇ İŞÇİLER PROJESİ AVRASYA ÜLKELERİNDE HAYAT BULUYOR

Federasyonumuzun 34. Merkez Komite Toplantısı “Genç İşçiler” özel gündem maddesi ile İstanbul’da toplandı. Avrasya ile bir porojeye daha start verilirken, Genel Başkanımız Pevrul Kavlak “projenin kendi çapında dünyada bir ilk olduğunu” dile getirdi.

Uluslar arası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu (UAMİF) 34. Merkez Komite Toplantısı 30 Sendika Başkanı ve yöneticisinin katılımı ile “Genç İşçiler” özel gündem maddesini görüştü. İstanbul’da toplanan merkez komite toplantısında sunulan “Genç İşçiler Projesi” merkez komite üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Genel Başkanımız Pevrul Kavlak;  “Sendikal hareketin mücadele için ihtiyaç duyduğu enerjinin gençlerde bulunduğunu belirterek, bu enerjiyi, sendikal bilinçle donatmamız ve sendikalaşma yönüne kanalize etmemiz gerekmektedir” dedi. Kavlak; “Sendikalarımıza üye genç işçilerin katılacağı etkinliklerle, bu enerjinin tüm Avrasya ülkelerine yayılmasını sağlamamız mümkündür. Bu nedenle Merkez Komitemiz, bu toplantısında da  'Genç İşçiler' konusuna ağırlık verecektir” diyerek projenin metodu ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Proje hakkında tek tek federasyona bağlı sendika başkanlarının görüşlerini alan Genel Başkanımız Kavlak; projenin sadece 2014 yılı UAMİF 20. Kuruluş Yıl Dönümü için değil, tüm zamanları da kapsaması gerektiği konusunda sendikaların görüşlerini teyit etti.

Toplantıda projenin detay konuları da görüşüldü. Daha sonra oy birliği ile taslak olarak hazırlanan proje ana proje olarak kabul edildi. Genç İşçiler Projesinin yine Genç İşçiler tarafından yönetilmesi kararı alındı.

34. Merkez Komite Toplantısı’nda Genel Sekreterimiz Mehmet Soyupek federasyonumuzun bu toplantıyla küresel çapta bir projeye imza atacağını ve Genel Başkanımız Kavlak’ın bu projeyi çok önemsediğini dile getirdi.

Toplantıda Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı “Genç İşçiler” konulu bir seminer verdi. Seminerde genç işçilere yönelik tehditler ve genç işçilerin sendikalaşması konusuna değinildi. Söz alan Avrasyalı sendika başkanlarının soruları cevaplandırıldı.

Kabul edilen Genç İşçileri Projesi 3 aşamalı bir faaliyetler bütününü kapsıyor. Yüz binlerce genç işçiyi ilgilendiren proje 19 Avrasya ülkesinde uygulanacak. Genç İşçiler için eğitim, akademik çalışma ve festivalleri kapsayan projenin 2013 yılı başından itibaren hayata geçmesi de kararlaştırıldı.

Toplantıda Genç İşçiler ile ilgili projenin anlatıldığı sunumda UAMİF’in sosyal medyada aktif olarak yer alacağı belirtildi, ve UAMİF’in sosyal medya hesapları tanıtıldı. facebook.com/iemf.uamif ile twitter.com/iemf_uamif adresleri ile Genç İşçiler Projesi’nin yürütülmesinde iletişim ağı oluşturuldu.

Katılan sendika başkanları toplantının oldukça verimli geçtiğinin altını çizerek, teşekkür ettiler.