Toplantılar / UAMİF 40. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 40. Merkez Komite toplantısı 14 Aralık 2015 tarihinde Gürcistan’ın Batum şehrinde Gürcistan Maden, Metalürji ve Kimya Sanayi İşçileri Sendikasının ev sahipliğinde gerçekleşti.

11 ülkeyi temsilen 15 Merkez Komite üyesi ve 10 misafirin katıldığı toplantının ana gündem maddesi “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlatırken taşeron işçilik ile ilgili de kısa bilgi verdiler.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise İran İşçi Temsilcileri Konfederasyonu üyesi İran Metal İşçileri Sendikasının UAMİF’e üyeliği konusu olmuştur. Sözkonusu sendikanın başvuru evraklarını inceleyen Merkez Komite üyeleri, bu kuruluşun UAMİF’e üyeliğini oybirliği ile onaylamıştır.

Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2016 yılı için eğitim programın ne şekilde ilerleyeceği belirlenmiş oldu. Eğitim programı üye kuruluşlardan 2016 yılının Ocak sonuna kadar gelecek olan başvuru esasına göre belirleneceği kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir.

 

 

 

ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU
40. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Bizler, 14 Kasım 2015 tarihinde Gürcistan’ın Batum şehrinde bir araya gelen Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak bildiriyoruz ki:

Avrasya bölgesinde işçilerin sosyo-ekonomik durumunun kötüleşmesi, üretimdeki düşüş ve bazı işletmelerin kapanmasından kaynaklayan istihdamın azalması, işsizliğin artması ve ücretlerin alım gücünün düşmesi UAMİF’i endişelendirmektedir.

Uluslararası sermaye, çok uluslu şirketler olarak Avrasya bölgesine aktif olarak girmektedir, işçilerin sömürülmesini yoğunlaştırmaktadır, bölgedeki sendikal hareketi yok etmek hevesiyle sendikaların haklarını sistemli olarak çiğnemektedir.

UAMİF,  Federasyona üye kuruluşlara aşağıdaki stratejik hedefler üzerinde çabalarını odaklamak üzere çağrı yapmaktadır:

- bölgedeki sendikal hareketini var gücüyle güçlendirmek. Yeni açılan işyerlerinde sendikal örgütleri oluşturmak, var olan örgütlerin çalışmalarını aktifleştirmek, dünya sermayesinin düşmanca eylemlerine karşı dayanışma desteğini genişletmek, işletmelerdeki yeniden yapılanma ve küçülme sırasında sendikal örgütlerin ortadan kaldırılmasına müsaade etmemek.

- işçilerin iyi ücret alma, güvenli çalışma koşulları ve istikrarlı istihdam haklarını korumak. Standart dışı istihdamın her türlü şekillerine karşı koymak. İstihdam büroları vasıtasıyla ve belirli süreli iş sözleşmesi ile işe alınmış geçici işçileri de sendika üyesi yaparak Toplu İş Sözleşmelerinden yararlanmaları için mücadele etmek.

- kadınları ve gençleri aktif olarak sendikal faaliyetlere dâhil etmek, sendika yönetici kadrolarına kadınları ve gençleri tavsiye etmek.

UAMİF, istikrarlı istihdam ve Avrasya ülkelerinin kararlı ekonomik gelişiminden yanadır.

14 Aralık 2015
Batum, Gürcistan