Başkan / PEVRUL KAVLAK’IN 40. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

DEĞERLİ MERKEZ KOMİTE ÜYELERİ

DEĞERLİ MİSAFİRLER,

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI..

Bizler her şeyden önce emek kardeşiyiz.

Emek insanın aslında ömrüdür, hayatıdır,

İnsanın insanca bir hayat yaşayabilmesi için akıttığı alın teridir, göz yaşıdır, bazen iş kazalarında akıttığı kendi kanıdır, bazense verdiği canıdır.

O yüzden diyoruz ki emek kutsaldır.

Tüm kültürlerde, inançlarda, ideolojilerde emeğin ne kadar kutsal olduğu tartışılmazdır.

Bizler emekçiyiz ve emekçilerin temsilcisiyiz. Bizim amacımız da, bugün burada bulunma sebebimiz de ortaktır. .

Ülkemizde bir söz vardır, “emek en yüce değerdir” şeklinde

Bu yüzden emek kardeşliği kutsaldır ve başka kardeşliklere benzemez.

Sizleri bu duygu ve düşüncelerle emek kardeşliği ile sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 40. Merkez Komite Toplantısına hoş geldiniz.

DEĞERLİ MERKEZ KOMİTE ÜYELERİ

Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak bilinen Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica der ki;

“Bir şey satın alırken, boş yere harcamalar yaparken aslında ömrünüzü, hayatınızı ödüyorsunuz, para sadece sembolik bir araçtır. Ödediğiniz tükettiğiniz zamanınızdır, harcadığınız ömrünüzdür” der.

Bugün geldiğimiz noktada geçtiğimiz yüz yıla bakarak küreselleşme denen düzenin insanlığın top yekûn ömrünü nasıl boş yere tükettiğini görüyoruz.

İhtiyaçların sayısını artıran bu ihtiyaçları karşılamak için var gücüyle çalıştırılan borçlandırılan, mutsuzlaştırılan hepimizin halklarıdır.

Sendikaların da en büyük sorunu budur.

Çünkü insanlar mutsuzlaştıkça beklentiler de büyümektedir.

Sendikalar bu beklentileri karşılamak için daha fazla mücadele vermek ve daha fazla çalışmak zorundadır. Bazen sendikaların yapabileceklerinin çok üstünde şeyler beklenmektedir.

Sendikalar bu beklentileri karşılamakta güçlük çekmektedir.

Şunda herkes hemfikirdir:

İnsanlığın ve dünyanın en temel sorununu küreselleşmedir. Küreselleşme ki herkesin hayat kalitesini düşüren, adaletsiz paylaşım, yoksulluk ve çatışmadır.

Küreselleşme politikalarının acımasız ve vurdumduymaz tavırları biz emek kesimini ve temsilcilerini doğrudan ve fazlasıyla ilgilendirmektedir.

Küresel güçler öyle bir sistem oluşturmuşlar ki, dünyada yaşanan her gelişme kendilerine yarar sağlamakta. Emekçilerin de aleyhine sonuçlanmaktadır.

Bu yüzden özellikle enerji kaynaklarının yoğun olarak bulunduğu ve stratejik önemi tartışılmaz olan bölgemiz için bizim bir temennimiz var:

O da barışın ve kardeşliğin gölgesinde; sağduyulu, eşitlikçi, adil ve insan haklarını gözeten bir anlayışla hiç olmazsa emekçiler arasında birlik ve beraberliğin sağlam şekilde sağlanmasıdır.

DEĞERLİ MERKEZ KOMİTE ÜYELERİ,

Biz yalnızca sözleşme masalarında, meydanlarda mücadele veren örgütler değiliz.

Bu sadece görünen yüzümüz.

Bizler sendikaları yok etmeye çalışan medyasıyla, hükümet politikaları ile sermaye oyunları ile de mücadele veriyoruz.

Her sendikacı üyelerinin kendi sendikasının çatısı altında bir ve beraber olmasını ister.

Sendikalar da, aynen emekçiler gibi bir ve beraber olmak zorundadır.

Federasyonumuz UAMİF, bu zorunluluğun hayat bulmuş halidir.

O yüzden örgütümüzün kuruluşumuzun ne kadar önemli bir konumda olduğunun farkında olmalıyız.

Maalesef bölgemizde yaşanan terör ve faaliyetleri istikrar ve güven ortamından bizi uzaklaştırmakta ve belirsizliğe sürüklemektedir.

İşsizlik, yoksulluk tüm kötülüklerin anasıdır, kaynağıdır.

Dikkat edin kalkınmış, ekonomik ve sosyal adaleti sağlamış, bilimsel ve teknolojik gelişmesi ileride olan, insan haklarına saygılı olan sosyal yapısı sağlam toplumlarda terör sorunu yoktur.

Terör ve çatışma küreselleşmenin hedefi haline gelmiş, yoksullaştırılmış, geri bırakılmış ülkelerde yaşanmaktadır.

Maalesef bugün terör tüm dünyanın ortak sorunu ve başının belasıdır.

Terörle mücadelede en etkili yol, kalkınma, ekonomik ve sosyal eşitlik ve de en önemlisi eğitimdir.

Biz bunu sağmalıyız Avrasya ülkelerinin mutluluğu refahı ve geleceği adına bunlardan vazgeçemeyiz.

Şimdi yeni bir yıla giriyoruz.

2015 yılının dünyamız için iyi geçtiğini söyleyemeyiz.

2016 yılının iyi geçmesi için herkese görev düşüyor. Biz de üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için 2015 yılından daha fazla gayret göstereceğiz.

Federasyonumuz Avrasya bölgesinde özlenen, olması gereken bir ideali gerçekleştirmek adına bu zamana kadar çok sayıda olumlu faaliyete imza attı.

Avrasya emekçileri için küreselleşmenin dayatmalarına inat emek kardeşliğini sağladı. İyi bir mücadele örneği verdi.

Ve sonsuza kadar mücadelesini sürdürecektir.

Sözlerime son verirken başta Federasyonumuzun değerli genel başkanlarının ve tüm bağlı üyelerinin olmak üzere Avrasya coğrafyamızın yeni yılını kutluyor, yeni yılın herkese dostluk, sağlık, huzur ve iyi şans getirmesini diliyorum,

Sizleri tekrar sendikal kardeşlik selamıyla selamlıyor ve saygılarımı sunuyorum.