Toplantılar / UAMİF 42. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 42. Merkez Komite toplantısı 11 Kasım 2016 tarihinde Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da UAMİF üyesi Rusya sendikalarının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” ve “Üye ülkelerde taşeron işçiliği modelleri ve sendikaların buna karşı yürüttüğü mücadele” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlatırken taşeron işçiliğin sendikaların mücadele etmesi gereken baş sorun haline geldiğini belirttiler. Konuşmacılar, hükümetler ve parlamentolar tarafından yasallaştırılmaya çalışılan esnek çalışma modelleri aslında yeni bir sömürü düzenini ortaya çıkardığını dile getirdiler. Toplantıyı yöneten UAMİF Genel Başkanı Pevrul KAVLAK, “Küreselleşme ile birlikte gelen bu yeni sömürü düzenine karşı sendikalar ancak el ele verirse başarılı olacaklardır – başka yolumuz yok!” dedi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası’nın (kısa adı BASS)  UAMİF’e üyeliği konusu olmuştur. Sözkonusu sendikanın başvuru evraklarını inceleyen Merkez Komite üyeleri, bu kuruluşun UAMİF’e üyeliğini oybirliği ile onaylamıştır.

Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2016 yılı için eğitim programın ilerleyişi görüşüldü.

Toplantıda UAMİF Merkez Komite üyelerince 2017 yılının Mart ayı içerisinde Federasyonun 8. Genel Kurulunun yapılması da kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir. 


ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU

42. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bizler, 11 Kasım 2016 tarihinde Rusya’nın Moskovskiy şehrinde bir araya gelen ve 19 ülkenin metal sendikalarının üyelerinin çıkarlarını temsil eden Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak bildiriyoruz ki;

UAMİF, işverenlerin ve onları destekleyen Avrasya coğrafyası ülkeleri hükümetlerinin, başta taşeron işçilik olmak üzere daha esnek ve liberal çalışma şekillerinin istihdam sorunun çözülmesinde ve iş verimliliğin artmasında etkili bir araç olacağı yönünde yapılan açıklamaları kabul etmediğini ifade etmektedir.

Kararlılıkla bildiriyoruz ki: “Taşeron işçiliğine hayır!”


Taşeron işçiliği aracıyla üretim maliyetleri düşürülecek diye işçi sınıfı ve toplum yüksek bir bedel ödemektedir.

Her şeyden önce, güvencesiz istihdam, taşeron işçilerin üzerinde ciddi olarak psikolojik baskı yapmaktadır. İşçiler, işverenlerinin işletmelerinde ve kuruluşlarında gerekli olan gerçek bir değişim yapmadan sosyo-ekonomik göstergelerini yükseltme hevesini görerek endüstriyel ilişkilerinin daha kötüye gitmesini hissetmekte ve perspektiflerini kaybetmektedir.

İşveren olarak iş bulma kurumu ve özel istihdam büroları gibi aracı kuruluşların varlığı, işçileri daha çok çalıştırıp daha az ücret ödeme, tazminatlarda tasarruf yapma, işçinin yüksek nitelikli uzmanlığına yükselmesini ve sosyal güvence sisteminden yararlanmasını kısıtlama imkanlarını gerçek işverene tanımaktadır. Önerilen bu koşullara karşı gelmek, iş sözleşmesinin feshi demektir. İkamet yerindeki yüksek işsizliğin yüzünden istihdamda kısıtlı imkânların yanı sıra dar uzmanlığa sahip olmak ya da başka mesleği edinme zorlukları olan işçiler için bu iş sözleşmesi aslında kölelik anlaşması niteliğindedir.

Taşeron işçiliğin yaygınlaştırılması, toplum için de olumsuz sonuçlar taşımaktadır. Taşeron işçilerin çalışma rejimi ve koşullarından, ücret miktarından hoşnutsuzluğu sosyal gerginliğe yol açabilir. İnsan sermayesine ve işçilerin vasıflı uzmanlığa geçmesi için gerekli yatırımın sınırlandırılması işgücü piyasası için olumsuz sonuçlar doğurabilir.


İstihdam Bürolarının sendikalara karşı yürüttükleri savaş işçilerin haklarını çiğnemektedir.

UAMİF, güvenceli istihdamdan yanadır. Taşeron işçiliğine hayır demektedir. Federasyon olarak sendikalara, kendi ülkelerinde ve örgütlü oldukları işletmelerde taşeron işçiliğin kullanılmasının kısıtlaması için ve taşeron işçilerin sosyal korunma standartlarını elde etme amacıyla yürüttükleri mücadeleye destek olmak için çağrı yapmaktadır.

11 Kasım 2016, Moskovskiy Şehri, Rusya Federasyonu