Toplantılar / UAMİF 44. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 44. Merkez Komite toplantısı 19-20 Eylül 2017 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da UAMİF üyesi “Kazprofmetal” sendikasının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlattılar.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise “Moldova Cumhuriyeti Kimya Sanayi İşkolları ve Enerji Kaynakları İşçi Sendikaları Federasyonu’n” UAMİF’e üyeliği konusu olmuştur. Sözkonusu sendikanın başvuru evraklarını inceleyen Merkez Komite üyeleri, bu kuruluşun UAMİF’e üyeliğini oybirliği ile kabul etmiştir. Ayrıca Belarus “BelProfTrans” sendikasının üyeliğinin devam ettirilmesi konusu görüşülmüştür. BelProfTrans sendikası, Belarus’ta ulaştırma işkolunda faaliyet gösteren üç sendikanın birleşmesi ile kurulmuş bir sendika olup, bünyesinde daha önce UAMİF’e üyeliği bulunan “Belarus Yol İşçileri Sendikasının” örgütlü olduğu işyerlerinde örgütlüdür. Sendikadan gelen başvuruda BelProfTrans Sendikasının üyeliğinin devam ettirilmesi rica edilmiş. Yapılan oylama sonucu Merkez Komite üyeleri, bu başvuruyu değerlendirdi ve BelProfTrans sendikasının üyeliğini oybirliği ile onayladı.

Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2017-2018 yılı için eğitim programın ilerleyişi görüşüldü.

Merkez Komite Toplantısının yapılacağı bir sonraki yer olarak BelProfMash Sendikasının ev sahipliğinde Minsk’te yapılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir. 


ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU

44. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bizler, 19 Eylül 2017 tarihinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya gelen ve 19 ülkenin metal sendikalarının üyelerinin çıkarlarını temsil eden Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak, 44. toplantımızda bildiriyoruz ki:

Çok uluslu şirketleri olarak, tüm dünyayı tek bir pazara çeviren küresel sermaye inanılmaz ölçüde büyüyor. Ekonomiler güçleniyor, ticaret katlanarak artıyor, karlar patlıyor. Fakat bu maddi bütün zenginlikleri yaratan çalışanların, ücretlilerin bu devasa kârdan aldığı pay, git gide azalıyor.

Sendikaların bu şirketlerle yaptığı her sözleşme, emeği ve alınteriyle geçinen işçilerimiz için, laik bir hayata hak edinme sözleşmesidir. Bu sözleşmeleri de bu nedenle çok önemlidir.

Bugün, Türk Metal Sendikası, otomotivden beyaz eşyaya, elektronikten demir-çeliğe kadar en büyük sanayi kuruluşlarında çalışan yaklaşık 120 bin sendika üyeler için, işveren sendikasıyla grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzun ve zorlu bir dönemde bulunmaktadır.

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, Türkiyeli metal işçisi kardeşleriyle dayanışma içerisinde olduğunu dile getirmektedir.

Uluslararası sendika dayanışması, UAMİF’ın faaliyetlerinin önemli bir özelliktir. Federasyon, Avrasya coğrafyasında yoğun bir biçimde yaşanan küreselleşmenin saldırılarına karşı, sınıf kardeşlerimizin haklarının koruması, refahının artırması, güvenli çalışma şartların temin etmesi, işçilerin ve aile fertlerinin sosyal ve kültürel gelişmesini sağlaması için her zaman dayanışmaya çağrı yapmaktadır.

Bu dayanışma yalnızca ücretleri ya da sendikal hakları için gerekli değildir. Onlar kadar önemli olan bir diğer unsur da, bu coğrafyalardaki halkların kardeşliğidir ve barış içinde, huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktır.

Paranın, üretimin, karın olduğu, ancak adaletin olmadığı bu küresel düzen, gelir dağılımını alabildiğine bozmaya çalışmakta, umudu yok etmekte, özellikle Myanmar’da olduğu gibi halkları birbirine kırdırmaktadır.

Biz, dünyada mevcut olan tüm askeri çatışmaların hızlı çözümü için gerekli tüm önlemlerin alınması konusunda tüm dünya toplumuna çağrı yapmaktayız.