Başkan / EMEK, ENERJİ, SU… ŞİMDİ DE PARA!

Pevrul KAVLAK

Türk Metal Sendikası ve
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanı


Büyük devletlerin özelliği, büyük ekonomilere sahip olmalarıdır. Büyük ekonomilere sahip olmaksa güçlü aidiyet duygusu taşıyan milletlerin sahip oldukları maddi ve manevi değerleri muhafazası ve yüceltmesi ile mümkündür. Maddi değerleri nedir? Öz kaynakları, üretme potansiyeli, teknolojisi, parası vs. Manevi değerleri ise eğitimi, kültürü, emeğe saygısı, insan hakları, çalışma disiplini vs… Bunlar bir araya geldiğinde kalkınmanın önündeki engeller neredeyse bütünüyle kalkmış demektir. Yirmi sene öncesine göre dünya pastasından bugün daha fazla pay alabiliyorsa eğer Avrasya, bunda halkların Avrasya topraklarının kendilerine ait olduğunu daha iyi idrak etmesinin, “Avrasya, Avrasyalılarındır” prensibinin benimsenmesinin büyük payı vardır. Mesele bu anlayışın geliştirilmesi ve korunabilmesidir. UAMİF ise bu zamanda buna katkı sağlayacak Avrasya’nın güçlü ve samimi bir kuruluşu olarak dimdik ayakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Küreselleşmenin bir eseri olarak artık hiçbir ekonomi yalnız değildir. Bu fikir son küresel ekonomik buhranda daha da güçlenmiştir. Daralan ekonomiler göbek bağı ile bağlı oldukları ekonomileri de sarsmış ve bundan milyonlarca insan olumsuz etkilenmiştir. Dünyayı yeni bir düzlüğe kavuşturacak ihtiyaç duyduğumuz enerjinin adresi belli ve bu adres Avrasya’dır. Mali buhranın reel ekonomik buhrana dönüşmesi ile birlikte tam kriz bitiyor derken bu sefer yanımızdaki Avrupa’da kriz çanları çalmaya başlamış ve bütün dünyayı tekrar bir korku sarmıştır. Bu durumda sicili pek de parlak olmayan ekonomik uluslar arası kuruluşlar yine kollarını sıvamaya kalktı. Ama bu defa başka… IMF; Avrupa’yı kurtaracak bir ekonomik güçten bugün mahrum. Bunun için 800 milyar dolardan daha fazla paraya ihtiyacı var ve para bugün yaşadığımız Avrasya’nın kalkınmakta olan ekonomilerinde mevcut. Yani IMF’nin Avrasya’dan borçlanması gerekiyor. Dünyanın ihtiyaç duyduğu döviz rezervi Avrasya’da…

Daha önce dünyanın ihtiyaç duyduğu enerji sahalarının Avrasya’da olduğunu konuşurduk. Sonra su ihtiyacının da Avrasya’dan karşılanabileceği gerçeği ortaya çıktı. Avrasya’nın emek gücü ve potansiyeli zaten zengin ülkelerin peşinde olduğu en büyük konuydu. Bugün artık kriz sonrası yeni bir şey daha eklemek gerek: Avrasya’nın döviz rezervi. Dünyanın kalkınmış ülkeleri o kadar çok dövize ihtiyaç duymaktadır ki; bugün ayakta kalabilmelerinin yegane yolu Avrasya’nın parasını elde etmek olmuştur. Ama bunun sonucunda IMF’de klasikleşmiş olan kalkınmış ülkelerin yüksek pay oranları Avrasya’nın eline geçecektir. ABD bunun için 15 Ekim’deki Paris’teki AB Maliye Bakanları Zirvesinde gelişmekte olan ülkelerin Avrupa için IMF’ye para aktarmasına karşı çıktı.

Bu mevzuda sonuca gidilse de gidilmese de bu gelişmelerin yaşanması ve tartışılması bile Avrasya ile diğer bölgelerin içinde bulundukları durumu daha iyi anlama ve gelecek hakkında temel fikir edinmede büyük katkı sağlayacaktır.

Emekçilerin önüne konan ABD’nin finansal kriz faturası, şimdi de başta Yunanistan olmak üzere Avrupa finansal krizi için yine emekçilerin önüne konulmak istediğinde tavrımız yine açık ve nettir. Kazanılan hak da geri verilmez, kriz diye alınan hak da geri verilmemiştir hiç. O yüzden geri adım atmak yok. Yıllardan beri hakları gasp edilmiş ve geri bırakılmış Avrasya’nın bugün uyanışı çoktan gerçekleşmiş ve ilk meyvelerini toplamıştır. IMF Avrasya ülkelerine ve Asya’ya düşük not vermek ve risk bölgeleri olarak ilan etmek gibi ucuz stratejiler takip etmesin, kimse inanmayacaktır. Rakamlar gerçeği ortaya koymaktadır.

Bu şekilde nasıl ki emekçiler olarak ülkelerimizi diğer emperyalist ruhlu ülkelere karşı daima savunuyor ve daha da büyük olması için her zaman emeğimizle ve fikrimizle mücadele ediyorsak, Avrasya ülkelerinin iktidarlarının da bizleri kriz zamanlarında ve daima korumasını ve haklarımızı genişletmelerini bekliyoruz.

UAMİF Avrasya ülkelerinde yaşayan emekçilerin haklarının takipçisi olacaktır.