Faaliyetler / UAMİF 45. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 45. Merkez Komite toplantısı 20-21 Nisan 2018 tarihlerinde Belarus’un başkenti Minsk’te UAMİF üyesi “Belprofmash” ve “Belproftrans” sendikalarının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen toplantının ana gündem maddeleri “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlattılar.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise “Endüstri 4.0” Sanayi Devrimi – Avrasya Ülkeleri İçin Bekletler ve Zorluklar” olmuştur. Genel Sekreter İsmail Dursun, konu ile ilgili kapsamlı değerlendirmede bulundu. Dursun konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Sanayi 4.0, aslında, tekrara dayalı üretimin, insani bir faaliyet olmaktan çıkarılması anlamına geliyor. Sanayi 4.0’ın tam anlamıyla hayata geçirilmesi halinde, fabrikalarda, artık insanların yerine, birbirleriyle sürekli iletişim halindeki akıllı robotlar çalışacak. Işığın bile gerekmediği bu fabrikalardaki üretim, insan hatalarından arındırılmış, mükemmel, verimli ve karlı üretim olacak. Peki, o zaman insana ne olacak?”. Sanayi 4.0 ile birlikte işsizliğin de önemli oranda artacağını belirten Dursun şunu ifade etti: “ İşsizlik, bütün toplumsal hastalıkların sebebidir. Açlığın, yokluğun, yoksulluğun, çürümenin, bozulmanın, yozlaşmanın... Hepsinin ama hepsinin sebebi işsizliktir. İşsizlik, umudun düşmanıdır. Toplumsal barışın, huzur ve istikrarın düşmanıdır. Onun için, işsizliğe yol açacak herhangi bir gelişmeye dur dememiz lazım. Önceliğimiz bu olmalıdır. Bilimsel gelişmenin, teknolojik buluşların, insanı yok sayarak değil, aksine, insanı önceleyerek kullanılmasını sağlamak lazım. Teknolojik gelişmelerin, sosyal sonuçları iyi hesap edilmezse, sadece kar amacı güdülerek planlama yapılırsa, bunun toplumsal maliyeti çok yüksek olur. İşsiz, umutsuz ve hoşnutsuz kitleler, toplumsal barış ve huzur için en büyük tehdit olur.” Genel Sekreter sözlerini şöyle tamamladı: “ Sendikalar olarak çok acil harekete geçmeliyiz. Yeni mesleklere ilişkin eğitim verilmesi konusunda hükümetlere baskı yapabiliriz. İşverenlerden, kısa sürede tam otomasyona geçilecek yerlerde çalışan işçilerin eğitilerek, başka alanlara kaydırılmasını isteyebiliriz. Üniversitelerden, Sanayi 4.0 hüküm sürdüğünde geçerli meslekler neler olabilir diye bilimsel çalışmalar yapılmasını isteyebiliriz. Yani umutsuzluğa kapılmaya gerek yok, yapılacak çok iş var. Görevimiz ağır, sorumluluğumuz büyüktür. Bu toplantının amacı da, bu konuda işbirliği yaparak, gücümüzü, etkimizi ve etkinliğimizi artırmaktır.”
Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2018 yılı için eğitim programın ilerleyişi görüşüldü.

Merkez Komite Toplantısının yapılacağı bir sonraki yer olarak UAMİF üyesi KKTC sendikalarının ev sahipliğinde Girne’de yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir.

ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU
45. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI
SONUÇ BİLDİRGESİ


Bizler, 21 Nisan 2018 tarihinde Belarus’un başkenti Minsk’te bir araya gelen ve 19 ülkenin metal sendikalarının üyelerinin çıkarlarını temsil eden Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak, 45. toplantımızda bildiriyoruz ki:
4. Sanayi devrimi, hızlı bir şekilde çeşitli sanayi işkollarına girmektedir.
Dijital teknolojiler, bizim beklediğimizden daha hızlı yol almaktadırlar. Her türden şirket, bu teknolojileri, ticari talebi tahmin etmek, çalışanları işe almak ve müşterilerle çalışmak için kullanır. 2017 yılında şirketler, dijital teknolojilerin kullanımıyla alakalı olarak yapılan birleşme ve satın alma işlemlerinde 22 milyar dolar harcamışlar. 2015 yılında yapılan harcamayla kıyaslandığında 26 kat artış gözlemliyoruz. Bu ise, istihdam yaratma hızının geride kalmasına neden olmaktadır.

Sendikalar, bu sürecin istihdam, çalışma koşulları ve işçi haklarının uygulanması konularında yaşanacak çok ciddi sonuçlara hazır olmaları gerekir ve Sanayi devrimi 4.0’ın sosyal anlamda temele oturtulması gerektiği konseptinin hayata geçirilmesi konusuna odaklanmalılar.
UAMİF, güvenceli istihdamdan yana olup, üretim sahalarının modernizasyonu ve dijitalleşmesi sonucunda işten çıkartılan işçilerin insan onuruna uygun bir iş ve sosyal güvenlik haklarının savunulması adına kendi imkanlarını mümkün olan en yüksek düzeyde kullanılması için sendikalara çağrıda bulunuyor.
21 Nisan 2018, Minsk, Belarus