Toplantılar / UAMİF 46. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 46. Merkez Komite toplantısı 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinde, UAMİF üyesi KKTC sendikalarının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Merkez Komite Toplantısı’nı yöneten Genel Başkan Pevrul Kavlak, konuşmasına Avrasya sendikacılarını Kıbrıs’ta, “Türklerin bu güzel adasında” ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, sendikaların, işçilerin ve çalışanların haklarını korumakla beraber dünya barışı ve birlikteliği için ortak mücadele vermesinin önemine değinerek başladı. Kavlak, konuşmasında sendikaların geleceğine yönelik tavsiyelerde bulunurken, sanayideki gelişmelere değinerek şunları söyledi: “Sermaye küreselleşme ile üretimin ucuz olduğu bölgelere göçtü. Bu yüzden işsizlik, istikrarsızlık ve sosyal adaletsizlik ortaya çıktı. Endüstri 4.0 adını verdikleri sistemin tam anlamıyla hayata geçmesi halinde fabrikalarda insan yerine artık akıllı robotların çalıştığına şahit olacağız. Üretimde meydana gelecek robotlaşma ile işsizlik daha da çok artacak ve yoksulluğu da beraberinde getirecek. Kavlak konuşmasını, sendikalar olarak işsizliğe yol açacak herhangi bir gelişmeye karşı “dur” demeleri gerektiğinin altını çizerek tamamladı.

Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen Merkez Komite toplantısının ana gündem maddesi “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlattılar.

Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2018 ve 2019 dönemleri için eğitim programın ilerleyişi görüşüldü.

Merkez Komite Toplantısının yapılacağı bir sonraki yer olarak UAMİF üyesi Özbekistan Makine İmalat ve Metalürji işçileri sendikası ev sahipliğinde Taşkent’te yapılması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir.

ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU

46. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bizler, 24 Ekim 2018 tarihinde Girne’de bir araya gelen ve 19 ülkenin metal işçileri sendikalarının üyelerinin çıkarlarını temsil eden Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak, 46. toplantımızda bildiriyoruz ki:

Adaletsizlik, gelir dağılımı eşitsizliği, özgürlüklerin, insan hakların ve sendikal hakların baskı altına alınması, dünya sendikal hareketinin çektiği temel sorunlarının başında geliyor.

         Bu küresel düzende daha insanca bir yaşam için çaba göstermek, adaletsizliği gidermek, yoksulları korumak asıl görevimiz olmalıdır. Bundan dolayı sendikaların uluslararası boyutta örgütlenmeleri gerekir. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek, bizden beklenen bu mücadeleyi vermek, hep birlikte çözümler bulmak için bütün bu küresel adaletsizliklerle savaşmamız, temsil ettiğimiz kitlelere adil ve özgür bir yaşam olanağı sunmamız için güçlü bir emek bloğuna ihtiyacımız var.

         Sanayi 4.0 konusu tüm dünyanın gündeminde. Tam anlamıyla hayata geçirilmesi halinde fabrikalarda insanların yerine, birbirleriyle sürekli iletişim halindeki akıllı robotlar çalışacak. Sendikalar bunun için hazır olmalı çünkü bütün bunlar olurken emekçiye ne olacak diye temel soruyla karşı karşıya kalacağız. İnsanın yeri bu Sanayi 4.0 küresel projenin neresinde? Belki milyon insan işsizliğe mahkûm edilecek mi? Bir önlem alınmazsa sendikal hareketinin karşılaşacağı muhtemel sonuçlardan biri budur. İşte bugün bu sorunun çözümlerini arayıp bulmalıyız.

         Teknoloji ilerlemesine karşı gelmek anlamsızdır! Teknolojiye karşı gelmek, tarihin akışına direnmek mümkün değildir. Dünya sendikal hareketi, bu gelişmelerin insana, aileye, topluma ve bütün insanlığa zarar vermesini önlemelidir çünkü işsizlik bütün toplumsal hastalıkların sebebidir. Açlığın, yokluğun, yoksulluğun, hepsinin sebebi işsizliktir.

         Onun için işsizliğe yol açacak herhangi bir gelişmeye sendikalar dur demelidir. Hepimizin önceliği bu olmalıdır. Teknolojik gelişmelerin sosyal sonuçları iyi hesap edilmelidir. Sadece kâr amaçlı planlama yapılırsa, bunun toplumsal maliyeti yüksek olur. İşsiz, umutsuz ve hoşnutsuz kitleler, toplumsal barış ve huzur için en büyük tehdit olur. Bizim mücadelemizde önce insan vardır. Her şey insan içindir!

         Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu dünya sendikal hareketi içinde önemli bir konuma geldi. Çağdaş sendikal dayanışmanın öncüsü oldu. UAMİF, dünyanın bölünmüş ve güçsüzleştirilmiş toplumlarından oluşan bir bütün olarak Avrasya bölgelerindeki emekçilerin umudu oldu. Bu birliktelik, bu dayanışma emekçilerimiz adına son derece olumlu ve önemlidir.

         Bizim asıl görevimiz, yalnızca temsil ettiğimiz çalışanların hak ve çıkarlarını korumakla sınırlı değildir. Bizim asıl görevimiz, insanca ve hakça düzenin kurulmasına katkıda bulunmaktır. Barış ve huzur dolu bir dünyanın kurulması için çaba göstermeliyiz.

         UAMİF, güvenceli istihdamdan yana olup, üretim sahalarının modernizasyonu ve dijitalleşmesi sonucunda işten çıkartılan işçilerin insan onuruna yaraşır bir iş ve sosyal güvenlik haklarının savunulması adına kendi imkânlarını mümkün olan en yüksek düzeyde kullanmaları için sendikalara çağrıda bulunuyor.