Toplantılar / UAMİF 47. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 47. Merkez Komite toplantısı 23-24 Nisan 2019 tarihlerinde Özbekistan Cumhuriyeti başkenti Taşkent’te, UAMİF üyesi Özbekistan Metalürji ve Makine Sanayi İşçileri Sendikasının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantının açılış kısmına iştirak eden Özbekistan Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Kudratilla Rafikov ve Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay birer açılış konuşması yaparak UAMİF Merkez Komite üyelerini selamladılar, Federasyonun 25. Yıldönümü münasebetiyle tüm Avrasyalı sendikacıları tebrik ettiler.

Merkez Komite Toplantısı’nı yöneten Genel Başkan Pevrul Kavlak, konuşmasına Avrasya sendikacılarını selamlayarak başladı. Kavlak konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Bu toplantımızı, dost ve kardeş ülke Özbekistan’da yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Özbekistan her geçen gün büyüyen ekonomisiyle, dünyada ekonomik anlamda hızlı bir şekilde güçlenen ülkeler arasında yer alıyor. Son yıllarda başlattığı ekonomik reform ve değişimlerle Orta Asya'nın parlayan yıldızı olmayı hedefleyen Özbekistan tüm dünya için keşfedilmeyi bekleyen hazinedir.” Konuşmasının devamında Genel Başkan 1994 yılında UAMİF’i kuran sendikacıları andı: “1994 yılı Şubat ayı başlarında Türkiye'ye gelerek bu kuruluşu gerçekleştiren 16 ülkeden 21 sendikadan 33 sendikacı arkadaşımızı saygıyla anıyorum. Onlar olmasaydı, bugün bizler tarafından temsil edilen bu tarihi birikim var olmayacaktı. Ne mutlu bize ki, onların 25 yıl önce yaktığı meşaleyi, söndürmeden bugünlere getirebildik.”

Dünyanın bütün ekonomileri bir kriz içinde olduğunu belirten Kavlak, kriz faturasının ise her zaman olduğu gibi yine işçi sınıfına kesildiğini söyledi. Konuşmasının sonunda şu sözlere yer verdi: “Bu saldırılar karşısında bize düşen nedir? İşçi sınıfı neler yapmalıdır? Geleceğe dönük sendikal hedeflerimiz ne olmalıdır? İşte bu toplantımızda ve birlikte yapacağımız her toplantıda bu sorulara ısrarla cevaplar aramalıyız. Asıl olan, hep birlikte ortak bir çözümler bulmak, sorunu birlikte çözmeyi başarabilmektir. Bizim düşüncemize göre, dünyada emeği ile geçinen, sömürülen, ezilen, tüm emekçiler kardeştir. Dünyanın her neresinde, hangi dinden, inançtan, etnik kökenden olursa olsun, emeği ile geçinenler, kardeştir... Bizim asli görevimiz, yalnızca temsil ettiğimiz çalışanların hak ve çıkarlarını korumak, onlara iyi bir yaşam sunmakla sınırlı değildir ve olmamalıdır. Bizim asli görevimiz, o insanca, hakça düzenin kurulmasına katkıda bulunmaktır. Barış ve huzur dolu bir dünyanın, daha adil, daha yaşanası bir dünyanın kurulması için çaba göstermektir. Tüm dünyada demokrasiyi hakim kılmak, insan haklarına ve özgürlüklere dayalı bir düzeni inşa etmek hepimizin görevidir. Ben, güzel günlerin, umutlu günlerin, barış ve huzur dolu bir dünyanın, bizleri beklediğine inanıyorum. Umudunuzu asla kaybetmeyeceğiz. Gücünüzü birliğimizden alacağız. İşte biz, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu çatısı altında bu nedenle birlikteyiz. Birlikte olmaya ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çünkü her zaman söylediğim gibi, işçi sınıfının küreselleşmeye karşı mücadelesi, ancak uluslararası düzeyde etkili olabilirse, başarılı olabilir. Avrasya’daki, Balkanlar’daki, Avrupa’daki, hatta, bugün büyük bir dram yaşayan Ortadoğu’daki sınıf kardeşlerimizle de birlikte olabilirsek, işverenlere karşı daha güçlü olabiliriz. Yani biz, uluslararası alandaki bu işçi sınıfı dayanışmasını kalıcı hale getirebilirsek, bu sürece karşı başarılı olma şansımızı artırırız. Bu toplantımızın, bu ortak iradeye ve çabaya, önemli katkılar yapacağını düşünüyor, bu duygularla sizleri bir kez daha, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 25. yılımız kutlu olsun. Yaşasın Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu yaşasın birliğimiz, yaşasın kardeşliğimiz!”

Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen Merkez Komite toplantısının ana gündem maddesi “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlattılar.

Gündemin bir diğer önemli maddesi ise “UAMİF 25. kuruluş yıldönümü. Faaliyetler ve gelecekteki sendikal hedefler” olmuştur. Söz alan Merkez Komite üyeleri, Federasyonun 25 yıl içerisinde özellikle sendikal eğitim programlarında üstün başarı gösterdiğine değinerek önümüzdeki çalışma dönemlerinde ise “Genç İşçilerin Sorunları” ve “Sanayi 4.0” gibi konular üzerinde çalışmalarının devam ettirilmesi gerektiğini altını çizdiler.

Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2019 dönemi eğitim programın ilerleyişi görüşüldü.

Merkez Komite Toplantısının yapılacağı bir sonraki yerin tespiti için Federasyon Sekreterliğine görev verildi. Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir.

ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU

47. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

Bizler, 23 Nisan 2019 tarihinde Özbekistan Cumhuriyeti başkenti Taşkent'te bir araya gelen ve 19 ülkenin metal işçileri sendikalarının üyelerinin çıkarlarını temsil eden Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak, 47. toplantımızda bildiriyoruz ki;

Tam 25 yıl önce Avrasya coğrafyasının 16 ülkesinden 21 sendikayı temsilen 33 sendikacı arkadaşımız, çalışanların ve işçi sendikalarının haklarına saldıran sosyal adaletsizliği körükleyen küresel sermayeye karşı nasıl mücadele edecekleri konusunu görüşmek için 1994 yılının Şubat ayı başında Türkiye’de bir araya geldiler. Sendikalar, bu mücadelede tek başına hareket ederek zafere ulaşamayacaklarını anladıkları için Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nu kurmaya karar verdiler.

Bu örgütü kuran sendikaların en büyük amacı, uluslararası sermayenin, 21. yüzyılda dünyanın ekonomik kalbi olarak ilan ettiği, Avrasya coğrafyasında, bölgenin doğal zenginliklerinden ve insan potansiyelinden elde edilecek gelirin adaletli bir biçimde dağıtılması için mücadele etmekti. Avrasya’daki tüm emekçileri sınıf kardeşlerimizi küresel ekonominin saldırılarından korumaktı. Bölgedeki metal işçilerinin refahını artırmak, güvenli çalışma şartlarını sağlamak, işçilerin ve aile fertlerinin sosyal ve kültürel gelişimi için mücadele etmekti.

25 yıl önce adalet meşalesini yaktık. Tüm zorluklara ve engellemelere rağmen bu meşaleyi koruyabildik ve söndürmeden bugünlere getirebildik. Öyle bir güçlü kuruluşu kurduk ki, bugün 19 ülkeden 20 milyona yakın üyesi ve 78 sendikası ile dünyanın en büyük işçi örgütlerinden biri haline geldik. Çünkü birbirimizden güç aldık, birbirimize inandık, birbirimize güvendik.

Dünyamızı 19. Yüzyılın vahşi kapitalist modeline doğru sürükleyen küreselleşme sürecine Federasyonumuz karşı koyacağına inanıyoruz. Çağımızda bir ileri gidiş olarak anlatılan küreselleşme olgusu, aslında insanlık adına bir geri gidişin göstergesi niteliğindedir. Küreselleşme, özellikle emeği ile yaşayanlar için bir geri gidiştir, çünkü küreselleşme tek tek ülkelerde uzun mücadeleler sonucu elde edilen kazanımları silip süpürmektedir. Bu biçimiyle ortaya çıkan küreselleşmenin mağdurlarının başında çalışan kesim, yani işçi sınıfı gelmektedir.

Günümüz şartlarında, UAMİF’in asli görevi, insanca, hakça düzenin kurulmasına katkıda bulunmaktır. Barış ve huzur dolu bir dünyanın, daha adil, daha yaşanası bir dünyanın kurulması için gereken çabayı UAMİF gösterecektir. Tüm Avrasya coğrafyasında demokrasiyi hakim kılmak, insan haklarına ve özgürlüklere dayalı bir düzeni inşa etmek hepimizin görevidir.