Toplantılar / ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU GENEL KURUL İLANI

20 ülkenin metal ve diğer işkollarında faaliyet gösteren sendikalarının katılımıyla kurulan ULUSLARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU’NUN 9. OLAĞAN GENEL KURULU aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da Beştepeler Mh., Yaşam Cd. 1. Sk. No: 7/B, 06520 Söğütözü/Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan ANADOLU HOTELS DOWNTOWN oteli konferans salonunda toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 11 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da yine aynı yerde ve aynı gündemle toplanacaktır.

İlgililere duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına
PEVRUL KAVLAK       
Genel Başkan

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama

Genel Başkan Pevrul Kavlak’ın konuşması

 1. Genel kurul başkanlık divanının teşkili
 2. Misafirlerin konuşması
 3. Çalışma raporunun okunması, müzakeresi ve icra kuruluna verilecek yetkiler
 4. Mali raporun okunması ve müzakeresi
 5. Komisyonların seçimi

  A. Bütçe komisyonu
  B. Tüzük tadilat komisyonu.

 6. Komisyon raporlarının değerlendirilmesi ve karara bağlanması
 7. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası ile iç denetim raporunun onaya sunulması
 8. Organların seçimi:   

1. Merkez komite üyeleri
2. İcra kurulu asil ve yedek üyeleri
3. Denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri

10. Genel Kurul Sonuç Bildirgesinin Kabulü

11. Dilek ve temenniler

12.  Kapanış