Güncel Haberler / KAVLAK YENİDEN FEDERASYON GENEL BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulu, 5 Mart 2020 tarihinde Anadolu Hotels Downtown Ankara Otel’de yapıldı. Yapılan seçimlerde, Genel Başkan Pevrul Kavlak, oy birliği yeniden federasyonumuzun Genel Başkanlığa seçildi.

***

Genel Kurulumuzun açılış konuşması yapan Genel Başkan Pevrul Kavlak, konuşmasında federasyonumuzun bugün dünyanın parçalanmış, bölünmüş, dağılmış ve güçsüzleştirilmiş toplumları için büyük bir umut olduğuna değinerek, “Biz yaşanan bütün acılara, savaşlara rağmen, birliğimizi koruyacağız. Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu çatısı altında birlikte olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Tek yürek, tek bilek halinde birlikte olacağız.  Hep dile getirdiğimiz gibi işçi sınıfının küreselleşmeye ve emek sömürüsüne karşı mücadelesi ancak uluslararası düzeyde etkili olabilirse, başarılı olabilir.  Avrasya’daki, Avrupa’daki, Amerika’daki, Asya’daki, Afrika’daki, sınıf kardeşlerimizle de birlikte olabilirsek, işverenlere karşı daha güçlü olabiliriz.  Yani biz, hepimiz, küresel düzeyde bir işçi sınıfı dayanışmasını örgütleyebilirsek, bu dayanışmayı kalıcı hale getirebilirsek, bu sürece karşı başarılı olma şansımızı artırırız.  Unutmayalım ki, hangi ülkeden olursak olalım bizim kaderimiz ortaktır ve işçi sınıfının uluslararası birliğinden ve örgütlü mücadelesinden geçmektedir. Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’na güç kazandırmalıyız.  Aramızda, hiçbir kuvvetin parçalayamayacağı, çelikten bir bağ örmeliyiz.  Daha çok dayanışmalı, birlikte olmalı ortak bir mücadele hattı oluşturmalıyız. Bunu başaracak ortak irademizin varlığına yürekten inanıyorum.” dedi.

***

Genel Başkan Pevrul Kavlak’ın konuşmasının ardından kürsüye Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay çıktı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, konuşmasında sendikaların her zaman emekten, demokrasinden ve özgürlükten yana olduğunu vurgularken, “Belki de Dünya’da tek örneği olan ve UAMİF çatısı altında sizin gösterdiğimiz örnek birlikteliği çok önemli buluyorum. Umarım,  bu birlikteliğin başka örneklerini diğer işkollarında da görürüz. ” dedi. 

***

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay’ın konuşmasının ardından gündemle ilgili olarak, sırasıyla Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Tacikistan, Arnavutluk, Moldova, Belarus, Ürdün ve Bosna-Hersek delegeleri söz alarak birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarında ülkeleri ve sendikaları hakkında bilgiler veren delegeler, UAMİF bünyesinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

***

Gündemle ilgili delege konuşmalarının tamamlanmasının ardından UAMİF 9. Olağan Genel Kurul Delegelerine sunulan çalışma raporu oybirliği ile onandı.  Daha sonra Denetleme Kurulu, Tüzük Tadil Komisyonu ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporlar okunarak, delegelerin oybirliği onandı. Ayrıca yönetim kurulunun faaliyetleri de oybirliği ile ibra edildi.

***

Federasyonumuzun genel kurulunda son olarak yönetim kurulu organlarının seçimi aşamasına geçildi. Yapılan seçimlerde, Genel Başkan Pevrul Kavlak, yeniden federasyonumuzun Genel Başkanlığına seçilirken, Genel Başkan Yardımcılıklarına Andrey Fefelov (Rusya Fed.), Ali Gumbatov (Azerbaycan), Assen Assenov (Bulgaristan) ve Asılbek Nuralin (Kazakistan) seçildi. Genel Sekreter İsmail Dursun, Genel Sekreterlik görevine yeniden aday olmazken, Genel Sekreterliğe Merkez Komite Üyemiz Yusuf Ziya Odabaş (Türkiye) seçildi. Genel Sekreter Yardımcılıklarına ise Aleksandr Panychev (Rusya Fed.) ve Turajan Raupov (Özbekistan) seçildiler.

***

                Genel Kurula 20 ülke 56 farklı sendikadan 39 delege ve toplamda sayıda 113 davetli katıldı.

***

Genel kurul çalışmaları sonuç bildirgesinin okunması ve yayınlanması ile sona erdi. Sonuç bildirgesinin metni aşağıdaki gibidir:

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulu
SONUÇ BİLDİRGESİ

Biz, 20 ülkede 56 sendikaya üye işçilerin çıkarlarını temsil eden Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 9. Olağan Genel Kurulunun katılımcıları olarak bildiriyoruz ki;

Bizler, dünyanın en geniş coğrafyası olan Avrasya Bölgesinde işçilerin gerçek temsilcileri olarak bundan tam 26 yıl önce emekçilerin hak ve çıkarlarını korumak amacıyla el ele tutuştuk ve Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonunu kurduk.

Geride kalan yıllar, UAMİF’in istikrarlı bir kuruluş olduğunu ispatlamıştır. Neoliberal ekonomik politikaların ve küreselleşmenin yanı sıra dijitalleşmenin de açtığı tahribata bakmaksızın, üye sendikaların bulunduğu ülkelerde küresel ve ulusal sermayenin saldırılarına karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin bilincini oluşturduk. Federasyon, güçlü bir sendikal hareketin gelişmesine katkısını vermiştir.

UAMİF, küresel ekonomik sömürü düzenine karşı, gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde emekçilerin hak ve çıkarlarını korumayı kendisine görev edinmiştir. UAMİF üyelerinin IndustriALL Global ve Avrupa örgütlerine üye olması, bu görevi daha da başarılı bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmuştur. 

UAMİF, çağdaş sendikal dayanışmanın öncüsü oldu. Kurulduğu günden bu yana 60 binden fazla sendikacı düzenlenen eğitim seminerlerine katıldı. Çeşitli spor yarışmaları ve festivalleri, çocuk kampları etkinlikleri düzenleniyor. Üç gün sonra Ankara’da 8 Mart Uluslararası Kadınlar Gününe özel 25. Kadın Büyük Kurultayı gerçekleşecek.

UAMİF, yalnızca temsil ettiğimiz çalışanların hak ve çıkarlarını korumak,  onlara iyi bir yaşam sunmakla sınırlı kalmıyor. Kısa vadeli süreçte bizim görevimiz, insanca, hakça düzenin kurulmasına katkıda bulunmak, daha adil, daha yaşanası bir dünyanın kurulması için çaba göstermektir. Bunun için bizler Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nu güçlendirmeliyiz, dayanışmamızı ve birliğimizi sağlamlaştırmalıyız.

05 Mart 2020

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti