Toplantılar / UAMİF 51. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPILDI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 51’nci Merkez Komite Toplantısı, Genel Başkan Pevrul Kavlak başkanlığında 30 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle toplandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ve UAMİF’e bağlı sendikaların bu süreçte yürüttüğü faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda Avrasya ülkelerinin sosyo-ekonomik durumu da ele alındı.

Merkez Komite Toplantısını Genel Sekreter Yusuf Ziya Odabaş açarak tüm katılımcıları selamladı. Daha sonra Odabaş, toplantının içeriği ve gündemi hakkında değerlendirme konuşması yaptı ve açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Federasyon Genel Başkanı Pevrul Kavlak’a verdi.

Kavlak, konuşmasına koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın yaklaşık 1,5 yıldır zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak başladı ve salgının, insanoğlunun doğada yarattığı tahribatı ön plana çıkardığına dikkat çekti. Genel Başkan Kavlak, “Bu durum bize gösterdi ki, insanların hırsları, yanlış yaşam alışkanlıkları bize pahalıya mal oldu. Evet, küresel ekonomi son 50 yılda beş kat büyüdü. Dünya zenginleşti, sanayi, teknoloji gelişti. Ancak bu büyümenin ve zenginleşmenin çevreye, doğaya çok büyük bir maliyeti oldu. Dünya nüfusu 1970'ten bu yana ikiye katlanırken, ortalama refah da ikiye katlandı. Ancak buna rağmen bugün tüm dünyada 1,3 milyar insan yoksulluk içinde, 700 milyon insan ise kıtlıkla mücadele ediyor. Doğada bir milyon tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. İnsanların yüzde 90'ı kirli hava ile yaşıyor. Zehirli hava, kirli su ve toprak yılda en az 9 milyon ölüme neden oluyor. Bu da, toplam ölümlerin altıda biri ediyor” dedi.

İnsanlığın işçi sınıfına borcu var

Genel Başkan Kavlak, salgın sürecinde sadece çevre sorunlarının değil, işçi sınıfının, bütün çalışanların sorunlarının da gözle görülür bir şekilde arttığını belirterek şunları söyledi: “Yaşadığımız bu süreçten alnının akıyla çıkan, bütün övgüyü, alkışı hak edenler siyasiler, işverenler ya da başkaları değil... Bunu hak eden yalnızca işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının fedakârlığı, çabası, özverisi olmasaydı, insanlık bu pandemi koşullarını çok ağır bir şekilde yaşardı. İşçi sınıfı canı pahasına üretmeseydi, küresel ekonominin çarkları dönemezdi. İşçi sınıfı ölümüne çalışmasaydı hayat olmazdı. O nedenle yalnızca ülkeler içinde değil, küresel ölçekte de insanlığın işçi sınıfına, emekçilere, üretenlere borcu var diye düşünüyorum.”

Sosyal devletin yeniden inşası için çalışmalıyız

Tüm dünyada yaşanan dönüşüm sürecinde, teknolojik gelişmelerin karlı üretim aracı olarak değil insan yaşamını kolaylaştıracak bir olgu olarak görülmesi gerektiğini belirten Genel Başkan Kavlak, “Bizler, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşam için verdiğimiz mücadeleyi sürdürmeliyiz. Çünkü yeni dönem hepimiz için büyük riskler barındırıyor. Daha adil bir dünya yaratılması için mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün küresel ekonominin en önemli aktörleri büyük sermayedarlar bile, bu düzenin sürdürülemez olduğunu söylüyor. Bakın, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayımladığı bir raporda, kesin olarak sosyal devlet vurgusu yapıyor. Neo-liberal politikalarla terk edilen sosyal devletin yeniden inşasını savunuyor. Biz de bunun için mücadele etmeliyiz. Sosyal devletin yeniden inşası için çalışmalıyız. Çünkü bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Sosyal devlet yeniden ortaya çıktıkça insanlık yavaş yavaş özüne döndükçe, dünya bizim için daha yaşanılır bir hale gelecektir” ifadelerini kullandı.

 

Genel Başkan konuşmasının ardından Merkez Komite üyeleri söz alarak salgın sürecinin çalışma hayatına ve sendikalara etkisi ile federasyona üye sendikaların bu süreçte yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi. Yine bu bölümde Avrasya ülkelerinin sosyoekonomik durumu ve UAMİF’in önümüzdeki dönem için planladığı yeni eğitim modelleri ele alındı.

 

Toplantının devamında Genel Sekreter Yardımcısı Turajon Raupov söz alarak Federasyonun mali durumunu değerlendirdi.

 

51. Merkez Komite Toplantısı, Genel Sekreterin kapanış konuşması ile tamamlandı.

 

 

 

UAMİF 51. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

UAMİF Merkez Komite üyeleri olarak çevrimiçi düzenlediğimiz 51. toplantımızda dünyamızın zor bir süreçten geçtiğinin altını çiziyoruz.

Son 50 yıl içerisinde dünya ekonomisi beş kat büyüdü. Dünya zenginleşti, sanayi ve teknoloji inanılmaz gelişmeler gösterdi, ancak salgın sürecinde gördük ki bunun doğaya bedeli çok ağır oldu.

İnsanlık olarak uzun yıllar boyunca doğaya karşı çok ağır suçlar işlediğimizi kabul etmeliyiz.

İnsanoğlu artık durup düşünmeli ve hayat alışkınlarını kökten değiştirmelidir.

Gezegenimizin ne kadar kötü koşullarda olduğunu herkes görüyor.

Dünya; adaletsizlik, eşitsizlik, yoksulluk ve açlık ile mücadele ediyor.

Bu zor koşullarda bile insana yakışır iş ve onurlu bir yaşam için mücadelemizi sürdürmemiz gerektiğini ilan ediyoruz. Daha adil bir dünya yaratmak için mücadele etmeliyiz.

Belirtmeliyiz ki, salgın döneminde ortaya çıkan temel gerçek sendikal örgütlülüğün önemi oldu.

Birçok ülkede, herhangi bir sendikaya üye olan işçiler, pandemi sürecini en az kayıplarla atlatırken, sendika üyesi olmayan işçiler işlerini, gelirlerini, sosyal haklarını kaybettiler, ücretsiz izne gönderildiler.

Krizin yarattığı olumsuz sonuçların tüm ağırlığı bu işçilerin omuzlarına yüklendi.

Biz UAMİF üyesi sendikalara, sendikasız işçilere yönelik örgütleme çalışmalarını aktifleştirmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bu işçilere sendikal güvenceyi sağlamalı, hak ve çıkarlarını korumalıyız.

Yapacağımız bu iş, yaşadığımız bu zor dönemde emekçiler nezdinde en önemli hedefimiz ve sorumluluğumuzdur.

30 Haziran 2021; Online MK Toplantısı