Toplantılar / UAMİF 52. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

COVID-19 pandemisinin endüstriyel ilişkilere ve sendikal hayata olumsuz etkileri ve Avrasya bölgesi ülkelerinde sosyo-ekonomik durum – 28 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da yüz yüze gerçekleşen UAMİF 52. Merkez Komite Toplantısı gündeminin ana maddeleri bunlardı.

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanı Pevrul Kavlak yaptığı açılış konuşmasında şunu belirtti – COVID-19 işçi sınıfının hastalığıdır, çünkü çalışanlar arasında bu virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı hızla artıyor, bundan dolayı da bu hastalık meslek hastalığı sınıfına dahil edilmelidir.

Genel Başkanın konuşmasında değindiği başka önemli konular ise şunlardı;

- Koronavirüs ile mücadele dışında insanlık başka sorunlara da çözüm bulmak zorundadır, bunların başında ise iklim değişikliği krizine bağlı olarak karbon salınımının azaltılması ve doğal kaynakların daha etkin kullanımı gelmektedir.

- Birleşmiş Milletler gündeminde olan “Yeşil Ekonomi” kavramı, iklim değişikliği ile yürütülen mücadelenin hızlandırılması fikrini içermektedir. Buna ilave olarak ILO’nun ortaya attığı “yeşil işler” kavramı ortaya atıldı.

- Yeşil ekonomiye geçişle birlikte küresel ısınmaya yol açan gazların salınımlarına ve diğer sonuçlara yol açan sanayilerde yaklaşık 6 milyon işin ortadan kalkacağı tahmin ediliyor.

- Bu zor geçiş döneminde sorunlarla karşılaşacak insanlara çare olacak ve yine ILO’nun ortaya attığı “adil geçiş” kavramı sorunlarına çözüm bulacak girişimleri ortaya koyuyor. İşte bu zorlu süreçte sendikalara önemli görevler düşüyor.

Genel Başkanın konuşmasından sonra Merkez Komite üyeleri tek tek söz alarak ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu değerlendirdi, pandemi boyunca yürütülen sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi. Konuşmalar sonrasında geleceğe dair ikili işbirliği planları ve dayanışmayı arttıracak faaliyetlerin yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda yukarıdaki konular yanı sıra eğitim konusunu da yer aldı. Pandemi sebebiyle ara verilen UAMİF eğitim programına 2022 yılında yeniden başlatılması kararlaştırıldı. Eğitimler üye teşkilatlardan gelecek olan yazılı talepler doğrultusunda Ankara’daki eğitim merkezinde ve bölgelerde yapılacaktır.