Güncel Haberler / UAMİF 53. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 53. Merkez Komite toplantısı 17-18 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye’nin İstanbul şehrinde Türk Metal Sendikasının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Toplantının açılışını Federasyon Genel Sekreteri Yusuf Ziya Odabaş yaptı. Odabaş, yoğun iş temposu nedeniyle toplantıya katılamayan Genel Başkan Pevrul Kavlak’ın mesajını merkez komite üyelerine okudu.

Çoğunluğun katılımı ile gerçekleşen Merkez Komite toplantısının ana gündem maddesi “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlattılar.

Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2022 yılı eğitim programın ilerleyişi görüşüldü.

Merkez Komite Toplantısının yapılacağı bir sonraki yer olarak UAMİF üyesi Bosna Hersek Metal Sanayi İşçileri Sendikası ev sahipliğinde Saraybosna’da yapılması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir.

 

ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU

53. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Bizler, 18 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’da bir araya gelen ve Avrasya Coğrafyasının 10 milyona yakın metal işçisini örgütleyen 56 sendikanın çıkarlarını temsil eden Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak, 53. toplantımızda bildiriyoruz ki:

 

Son birkaç toplantımızı koronavirüs pandemisi etkisi altında gerçekleştirdik. Bu toplantımızı da Avrasya coğrafyasında yaşanan bir savaşın gölgesinde geçiriyoruz. Ne yazık ki, bu savaşın her iki tarafında da bizim üyemiz sendikalar ve işçiler var.

 

Bu savaşlar, çıkmasında hiçbir payı olmayan insanlar için bir felakete dönüşüyor. Bu savaşlardan en çok etkilenenler, ne yazık ki suçsuz siviller, kadınlar ve çocuklar oluyor.

 

Bunun bir de ekonomik boyutu var. Çünkü dünyanın her yerinde yaşanan bu savaşlar ülke ekonomilerinin daralmasına, yatırımların durmasına, enflasyon artışına, gelir dağılımının daha da adaletsiz bir hale gelmesine dolayısıyla da yoksulluğun artmasına neden olmaktadır. Özellikle enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla ortaya çıkan ekonomik krizin faturasını da yine emekçi kitleler ödüyor.

 

ILO’nun bu yılki gündeminde çok önemli gördüğümüz iki kavram tartışılıyor. Bunlardan biri İnsana Yakışır İş, diğeri ise, Sosyal Dayanışma Ekonomisidir.

 

Özellikle sosyal dayanışma kavramı, tüm emek örgütlerinin gündemine alınması gereken son derece önemli ve yakıcı bir konudur. Çünkü, yaşadığımız tüm olumsuz koşullar nedeniyle, sosyal dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Bunun nedeni ise, dünya genelinde giderek daha fazla sayıda kişinin, yaşam koşullarının kötüleşmesi ve derinleşen yoksullukla karşı karşıya olmasıdır.

 

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, dünya sendikal hareketi içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Modern sendikal dayanışmanın lideri olmuştur. Hiçbir çatışma, siyasi kriz vb. sıkıntılar üyelerimiz için son derece önem arz eden birliğimizi, dirliğimizi ve dayanışmamızı yıkamaz ve yok edemez. Bizim mücadelemizin merkezinde insan önceliklidir. İşçiler insan onuruna yakışır bir hayata sahip olmalıdır. Her şey insan için!

 

UAMİF, tüm silahlı çatışmalara karşı çıkmaktadır. UAMİF olarak bizler ekonomilerin sürekli gelişimi ve istikrarlı istihdamı destekliyoruz. Tüm sendikalara, işçilerin sosyal güvence ve insan onuruna yaraşır iş hakkını korumaları için seferber olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz.

 

18 Haziran 2022, İstanbul, Türkiye