Toplantılar / Kavlak, UAMİF Genel Başkanı Seçildi.


Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Kavlak, UAMİF
Genel Başkanı seçildi

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 6’ncı Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. 13 ülkeden 58 delegenin katıldığı Genel Kurulda, Federasyon Genel Başkanlığına Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak oybirliği ile seçildi.

1994 yılından bu yana Federasyon Genel Başkanlığını yürüten Mustafa Özbek, verilen bir önerge üzerine tüm delegelerin oybirliği ile Federasyon’un ‘Onursal Başkanı’ oldu.

PEVRUL KAVLAK, AVRASYA METAL İŞÇİLERİNİN YENİ LİDERİ...
Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 6’ncı Olağan Genel Kurulu 8 Mart 2011 tarihinde Ankara Büyük Anadolu Oteli’nde yapıldı. Genel Kurul çalışmasına, oybirliği ile kabul edilen gündemin sunulmasıyla başladı. Çalışma Raporunun müzakeresiyle ilgili olarak ilk konuşmayı Rusya Federasyonundan Nikolay Şatokin yaptı. Daha sonra sırasıyla Belarus, Kazakistan, Başkordistan KKTC ve Moldovya delegeleri söz alarak rapor üzerine görüş belirttiler. Rapor üzerine görüşlerini dile getiren delegelerin öne çıkardıkları konuların başında çocuk mübadelesiyle, eğitim konuları yer aldı.

Çalışma Raporu müzakeresinin ardından Komisyon Raporlarına geçildi. Komisyonların hazırladığı raporlar tek tek okundu ve delegelerin oylarına sunularak oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra Merkez Komite Toplantısında karara bağlanan ve tüm delegelerin oybirliği ile seçilen Federasyon Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Genel Başkanlığa Pevrul Kavlak (Türkiye), Genel Başkan Yardımcılıklarına Andrev Fefelov (Rusya Fed.), Ali Gumbatov (Azerbay- can), Assen Asenov (Bulgaristan) ve Asilbek Nuralin (Kazakistan), Genel Sekreterliğe Mehmet Soyupek (Türkiye), Genel Sekre- ter Yardımcılıklarına Aleksandr Panytcev (Rusya Fed. ve Turajon Raupov (Özbekistan)), seçildiler.


UAMİF Genel Başkanı Pevrul Kavlak;
“Küresel sermaye sendikaların olmadığı bir düzenden yanadır”
Sonuç Bildirgesinin okunma- sının ardından Genel Başkan Pevrul Kavlak bir kapanış konuşması yaptı. Başkan Kavlak yaptığı konuşmasında sendikaların, emekçilerin insan onu- runa yaraşır bir yaşama sahip olması için mücadele ettiğini dile getirdi ve şunları söyledi:
“Dünya coğrafyasında, hem siyasi hem de ekonomik anlamda yeni bir şekillenme başlamış durumda. Bize göre, Tunus’ta başlayan, Mısır’la devam eden, Libya’da kendini gösteren ve şimdi de Arap coğrafyasına sıçramış olan halk hareketleri de bu şekillenmenin bir parçası olarak algılanmalıdır. Adaletsizliğe, haksızlığa isyan şeklinde başlayan halk hareketlerinin sahibi ülke halkının kendisi olduğunda, bu hareketler insanlık ve tarih tarafından hak ettiği yere konulacaktır. Dolayısıyla, Avrasya ülkelerinin bu hareket- lerin kapsama alanına girme ihtimaline karşı biz Avrasyalı sendikacılar gayet dikkatli ve temkinli olmak zorundayız”

Konuşmasında Dünyanın ekonomik olarak şekillendiğini söyleyen Başkan Kavlak, bu şekillenmenin mimarının ise küresel sermaye olduğunun altını çizdi. Bu şekillenmelerin de bir şekilde sendikaların anlayışlarını ve yaklaşımlarını etkilediğini söyledi. 

Genel Başkan Kavlak konuşmasında şunları söyledi: “Küresel sermaye, sivil toplumu inisiyatif alanına alma çabasındadır. Sivil toplumun içindeki en etkili örgütler ise sendikalardır. Emekçilerin haklarını, kâr ve çıkarları önünde engel olarak gören küresel sermaye, sendikaların olmadığı, emeği köleleştiren bir anlayışı yerleştirme çabasındadır. Küresel sermaye, bu çirkin amacına ulaşmak için gerektiğinde demokrasiden, huzurdan bahsederek insanla- rın aklını çelmektedir. Kısaca söylemek gerekirse, küresel sermaye sendikaların olmadığı bir düzenden yanadır” 

Sendikalar için, bu kara bulutları dağıtmanın tek yolu ve formülünün dikkat... Direnç… Doğruluk… Dayanışma ve Eğitim olduğunu söyleyen Kavlak konuşmasının sonunda şu görüşlere yer verdi:
“Küresel sermayenin ülkelerimizde attığı her adıma karşı dikkatli olacağız. Yanlış adımlara karşı dirençli olacağız. Bu direnci diri tutmak için durmadan örgütleneceğiz. Anlayış ve yaklaşımlarımızda doğruluğu esas alacağız. Emeğin hakkı ve çıkarları konusunda aynı amaç içinde olan emekçilerle dayanışma içinde olacağız. Olayları ve gelişmeleri doğru algılamak ve doğru tespitler yapmak için eğitimlere devam edeceğiz. Sendikal yapının temelinde bu değerler olduğu vakit, ülkelerimizde küresel sermaye istediğini yapamayacaktır. Sendika olarak ayakta durabilmemizin iki koşu vardır. Bunlardan biri dayanışmamızı sağlam tutmaktır. Bu konuda bir sıkıntımız yoktur. İkincisi ise yapılan çalışmaların yol açtığı maddi yükün ortadan kalkması için aidatların zamanında ve tam olarak ödenmesidir. Bu konunun ciddiye alınması ve gereğinin yapılması, federas- yonun yaşaması ve sunacağı hizmetler için şarttır.”