Toplantılar / UAMİF: Dünya sendikaları özeleştiri yapmalıdır...Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu son genel kurul sonrası Genel Kurul Sonuç Bildirgesi ile dünya emekçilerine ve sendikalarına seslendi…

Değerli delegeler, Genel Kurul Sonuç Bildirgesini bilgilerinize arz ediyorum: Uluslararası Avrasya Metal işçileri federasyonu 6. Genel Kurulu 8 Mart 2011 günü Ankara’da toplanarak çalışmalarını tamamlamış ve aşağıdaki hususların dünya emekçilerine ve sendikalarına duyurulmasını kararlaştırmıştır.

Dünya üzerinde emeğin haklarını koruyan, kollayan ve bu hakları günün koşullarına göre gelişmesini sağlayan sendikalar, bugün örgütlenme konusunda gereken performansı gösterememektedir. Bunda küresel sermayenin sendikalara yaptığı baskı kadar, sendikacılığın amaçlarını ve görevlerini tam ve doğru olarak algılayamayan yöneticilerin rolü vardır.

Örgütlenme ihtiyacı içinde olan kesimlerin uğradığı hak kayıpları düşünülerek, küresel sermayenin saldırılarına karşı, gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde faaliyet gösteren tüm sendikaların, en kısa zamanda özeleştiri yapıp, emekçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir anlayışla ortaya çıkmaları zamanı gelmiştir. Sendikaların örgütlenme konusundaki gayretlerinin azami etkiyi göstermesi için, hizmetlerini sadece emekçileri için değil, onların eş ve çocuklarını kapsayacak şekilde çeşitlendirmesi temel bir zorunluluk olmuştur. Sendikaların vitrinlerindeki zenginliği, emekçileriyle paylaşması ve emekçileri örgütlenmeye teşvik etmesi için güçlü ve etkili propaganda tekniğine ve araçlarına sahip olmaları gerekir. İnternet ortamında, gazete ve televizyon anlamında sendikaların, emekçilerin bulunduğu en ücra köşelere ve zihinlere girmesi örgütlenmede başarının temel şartıdır.

Sendikaların, gerek ulusal gerekse uluslar arası düzeyde kurduğu ilişkilerde özellikle siyasetçilerle kuracağı mesafeli ilişkiler, bağımsız sendikacılığın gereğidir. Siyasete ve siyasetçilere önce angaje sonra da katalize olan sendikal yaklaşımların, örgütlü emekçilere sağlayacağı bir fayda olamaz. Bu anlamda uluslar arası sendikal hareketin tepesindeki temsilcilerin bugün içinde bulunduğu ve özellikle küresel kriz döneminde kendini gösteren olumsuzluklar akıllardan çıkmamalıdır.Ulusal anlamda faaliyet gösteren sendikaların, uluslar arası düzeyde sesini duyurması ve temsil edilmesi için, uluslar arası sendikalara üyeliği, emeğin dayanışmasının gereğidir. Ancak, dayanışmanın güçlü ve etkili olması ayrıca amacına ulaşması için, ulusal düzeyde faaliyet gösteren sendikaların, uluslar arası üst kuruluşlara olan görev ve sorumluluklarını da yerine getirmesi lazımdır. Emeğin hak ve çıkarlarının gelişmesi yolunda Avrasyalı emekçilerin uluslar arası üst kuruluşu olan Uluslar arası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, bundan sonraki hizmetlerine yukarıda belirlenen amaçlar ve görüşler doğrultusunda kararlı bir şekilde devam edecektir. Onursal Başkan Mustafa Özbek’e yaptığı hizmetlerden dolayı Genel Kurul anısına yeni UAMIF Genel Başkanı Pevrul Kavlak tarafından hediye takdim edildi. Onursal Başkan Özbek hediye sonrası gösteri- len ilgi için teşekkür etti...