Toplantılar / Yeni dönemde emekçilerin sosyal hakları geliştirilmeli

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, 32. Merkez Komite toplantısı Astana’da yapıldı. Merkez  Komite toplantısına UAMİF Genel Sekreteri Mehmet Soyupek, Türk Metal Sendikası Genel Sekreteri Muharrem Aslıyüce, UAMİF Genel Başkan Yardımcıları A. Fefelov ve Asılbek Nuralin ile UAMİF Genel Sekreter Yardımcıları A. Paniçev ve Turajon Raupov da yer aldı. Ukrayna’dan Y. Jugayeviç, KKTC’den Sami Dilek, Tacikistan’dan Abdullah Halikov, Belarustan V. Feodorov ve V. Kuzmiç merkez komite üyesi olarak toplantıda hazır bulundu. Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 6. Genel Kurulu sonrası çalışmalarının değerlendirildiği merkez komite toplantısında, Avrasya ülkelerinin sosyal ekonomik durumu ve sendikaların kriz dönemindeki çalışmaları ile 2011 ve 2012 eğitim programları ele alınan başlıca konuları oluşturdu. Toplantının ikinci gününde UAMİF, 70 kadar sendikacıya eğitim verdi. Toplu İş Sözleşme prosedürü ve küresel kriz üzerine verilen eğitimleri Türk Metal Toplu İş Sözleşmesi Uzmanı Oğuz Bedir ve akademisyen Prof. Dr. Nejat Coşkun verdi.

UAMİF Genel Sekreteri Mehmet Soyupek:
“Sendikalarımızı, örgütlenmemizi ve dayanışmamızı dipdiri ve sağlıklı tutmak zorundayız…”
Merkez Komite toplantısının açış konuşmasını UAMİF Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Mali  Sekreteri Mehmet Soyupek yaptı. Soyupek konuşmasının başında iyi ve güvenilir bir sendikacı profili çizerek: Sendikacı iyi bakmak ve görmek zorundadır… Sendikacı iyi okumak ve yazmak zorundadır. Sendikacı iyi  anlamak ve anlatmak zorundadır” dedi. Soyupek, konuşmasında dünyada yaşanan son ekonomik ve siyasi  krizleri değerlendirirken; “Kriz, yeni yönetimler tarafından yanlış okunuyor, faturası çalışanlara ve emeklilere çıkarılıyor… Krizden çıkalım derken, yeni krizlere sebep oluyorlar… Emeklilik yaşını yukarı çıkarmak, memur maaşlarını dondurmak, vergileri arttırmak… Emeklilik tazminatlarında gecikmeli ödeme… İşten çıkarmaların kolaylaştırılması… Herkes el ele vermiş, ülkelerinin en saygın sosyal katmanları olan emekçilere ve emeklilere saldırıyor. Ama sermaye kesimine yönelik herhangi bir tedbir yok…” dedi. emekçilere karşı yapılan saldırıları, sendikaların dikkatle ele almak zorunda olduğunu da söyleyen Soyupek, “Sendikalarımızı, örgütlenmemizi ve dayanışmamızı dipdiri ve sağlıklı tutmak zorundayız…” dedi.

UAMİF Merkez Komitesi iki gün süren toplantının ardından bir sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgede:  Ekonominin büyümesi kalkınma politikaları, yapısal reformlar ve ekonominin çeşitlendirilmesi, daha fazla istihdamın sağlanması ve çalışanların daha adil bir emek ödemesinin uygulanması için sistemik tedbirler ile sağlanmıyor. Gelir düzeyi ile yoksulluk ve tabakalaşma ile mücadele için etkili önlemler alınmıyor. İşverenler tarafından üretimdeki mali ve ekonomik sorunları çözmek için işçiler üzerindeki yükümlülüklerini en aza indirmek için istihdam standartlarına uymayan formları kullanarak sosyal güvenlik ve sendikalıların haklarını azaltmak yönünde çalışma mevzuatını değiştirmesi durumları yer alıyor” denildi ve şu karalar alındı;

  • “İş güvencesine ve ücretlerin düzenli dağıtılmasına öncelik verilmeli ve dikkat edilmeli.
  • Asgari geçim standartlarının yükseltilmesine ve harici taleplere önem verilmeli,
  • İş güvenliği, işçi hakları ve ağır işlerde çalışanların sosyal yardımlarını ve tazminatlarının güvence altına alınması sağlanmalı.
  • İnsan onuruna yakışır iş için ILO şartları göz önünde tutulmalı.
  • Çalışma koşulları ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için hedeflenen, yoksulluğu ortadan kaldırmak için etkili önlemler almayı, maaş ücretinin somut artışı, burs ve emeklilik, fiyat kanunsuzluğuna karşı çıkma, vergi yükünün adil dağılımını, eşitsizlik, sosyal dışlanma ve her türlü ayrımcılığın nedenlerini ortadan kaldırmayı sağlamalıdır.
  • Önümüzdeki dönemde, işgücü kiralama dağılımı ve istihdamın güvencesiz biçimlerinin yayılmasına karşı faaliyetlere dikkat etmek.
  • Uluslararası eylem günlerinde uluslararası kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmak ve eylemleri koordine etmek”.