Üye Sendikalardan / Azerbaycan Metal İşçileri Federasyonu

Azerbaycan

Metal İşçileri Federasyonu

Gumbatov Ali İMRANOĞLU

Genel Başkan

Azerbaycan Metal İşçileri Federasyonu Azerbaycan Metal İşçileri Federasyonu 1996 yılında kurulmuştur. Madencilik, metalurji, kuyumculuk, ağır ve genel makinecilik, alet yapımcılığı, radyo elektronik, tarım ve otomotiv makineleri ve diğer sanayi sektöründe çalışanları birleştiriyor. Federasyon 48 sendikal kuruluşu ve onlara bağlı 12 bin sendika üyesini içeriyor. İşyeri sendika temsilcilikleri kendi toplantılarında (konferanslarda) sendika komitesini seçiyorlar.

Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile sendika üyelerinin görüşlerine dayanarak, sendika komitesi üyelerinden birisini komitenin başkanı olarak seçiyor. Sendika komitesinin başkanı aynı anda Federasyon’un bir temsilcisidir.

Her 5 yılda bir kez toplanılan Genel Kurul, Federasyon’un üst organıdır. 2009 yılının Ekim ayında III. Genel Kurul yapıldı. Genel Kurul’da önümüzdeki 5 yıl için Federasyon’un ana faaliyetleri, gelecek perspektifleri belirlendi. Genel Kurul’da aynı zamanda Federasyon Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri seçilerek işyeri temsilciliğinden delege olarak seçilmiş Merkez Komite üyelerinin yetkileri onaylandı. Federasyon, genel kurullar arasındaki dönemlerde yılda en az 1 kere toplanan Merkez Komitece yönetilir. Merkez Komite genel kurullar arasındaki dönemlerde Federasyon’un karar merciidir, tüm konulara karar verir. Merkez Komite aynı zamanda Federasyonu’nun genel başkan yardımcılarını ve üst kuruluşların delegelerini seçmektedir. Federasyon faaliyetlerinin etkin uygulanması için Merkez Komite üyeleri arasından Yönetim Kurulu seçiliyor.

Kuruluş gününden bu yana Azerbaycan Metal İşçileri Federasyon’un Genel Başkanlık görevini Gumbatov Ali İmranoğlu yapmaktadır. Federasyon, III. Federasyon Kongresinde hazırlanan ve kabul edilen program belgesi çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Federasyon’un ana faaliyetleri; toplu sözleşmeleri ve anlaşmaları esas almaktadır. Federasyon ülke çapında geçerli olan genel toplu iş sözleşmesi ile işyeri temsilcilikleri ise ayrı ayrı toplu sözleşmeler düzenlemektedir. Kural olarak, sendika organlarının ve işverenlerin iş birliği konusundaki sorunları toplu sözleşme ve anlaşmalar yoluyla çözülüyor. Sendika üyelik aidatları Federasyon’un Genel Merkezi’nin tek bir hesabında toplanıyor. Üyelik ücretleri Federasyon Tüzüğü ile belirlenir ve sendika üyelerinin ücretlerinin %2’sine eşittir. Mali giderler Federasyon’un İcra Kurulu tarafından onaylanan tahmini bütçe çerçevesinde işyeri üye temsilciliklerine tek bir hesaptan tahsis edilir. Federasyon’da sürekli olarak sendika üyelerinin eğitimi için seminer faaliyetleri düzenlenir. Son yıllarda küresel mali ve ekonomik kriz nedeniyle, ülkedeki metalürji ve otomotiv sanayi iş kolunda çalışan işletmeler; üretim faaliyetlerini durdurma noktasına geldiler. Bu durum doğrudan Federasyon’un ve işyeri temsilciliklerinin faaliyetlerini etkiledi. Büyük mali ve organizasyon sorunları ortaya çıktı. Bu nedenle Federasyon nerdeyse kendi faaliyetlerini  durdurma noktasına geldi. Böylesine bir ortamda çalışanların sosyo - ekonomik çıkarlarını genel anlamda savunmak bile anlamsız kalmaktadır. Bu zorluklara rağmen Federasyon yine de iş olunda sendikanın varlığını koruyarak işveren ile işbirliği yaparak işyerinden toplu işten çıkarmaları engellemek için girişimlerde bulundu. Bugün Devlet içinde finansal, ekonomik krizin azalması ve işletmelerin üretim faaliyetlerinde kısmi iyileşmeler görülmektedir. Bu da sendika kuruluşlarının faaliyetlerinin artmasına ve daha da güçlendirilmesine umut vermektedir. Federasyon’umuz Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, Metal İşçileri USB ve Tarım Oto Makine İşçileri USB üyesi olarak faaliyetlerini uluslararası alanda da aktif olarak sürdürmektedir. Federasyon’un Genel Başkanı Gumbatov Ali İmranoglu, Uluslar arası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir.