Üye Sendikalardan / Tacikistan Dağ-Maden Metalurji Sanayi İşçileri Sendikası

Tacikistan

Dağ-Maden Metalurji
 
Sanayi İşçileri Sendikası

Abdullo HALİKOV
Genel Başkan

Tacikistan Cumhuriyetinin 20 yıllık “bağımsızlığı” bizim yenilenen toplumumuzun, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamında büyük izler bıraktı. Bu dikkate değer dönüşümler sendikalar da dâhil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çok belirgindir. Bu dönemde, ülkemizin madencilik sektöründe, sendikal faaliyetlerde nitelik ve nicelik oranında çok yönlü gelişme ve büyüme gerçekleşti.

Geçen yüzyılda, 90’lı yılların başlarında gergin siyasi durum ve halkın sivil muhalefete empoze edilmiş olmasına rağmen en önemli başarımız; sendikalarımızın kendi güçlerini kaybetmemeleri, kitleler ve çalışanlar ile işbirliği bağlarını güçlendirmeleri, birincil görevleri olan işçilerin hak ve menfaatlerini her zamankinden daha çok korumalarıdır. Tacikistan Cumhuriyeti Dağ-Maden Metalurji Sanayi İşçileri Sendikası madencilik zenginleştirme, metalürji ve altın madeni işletmelerinin birleşimiyle 30 Mayıs 1977 senesinde kuruldu.

Sendikanın kuruluşunda başlayan ve günümüze kadar devam eden ilk ve en önemli amacı; sendika üyelerinin çalışma koşullarının ve yaşam şartlarının geliştirilmesi, işçi hareketlerinin birleşmesi ve güçlendirilmesi, sosyal hak ve menfaatlerin geliştirilmesi, mesleki ve ekonomik işçi haklarının korunması ve bunların üretim yönetimi sürecine katılımıdır. Sendikanın kuruluşunda komite yönetimi ve daha sonra Madencilik Ve Metalürji Sanayisi İşçileri Sendikasının Genel Başkanlığı uzun yıllar içerisinde İkrom Komilov ve Abdulaziz Djamoliddinov tarafından yapılıyordu. 1993 yılından bu yana sendika başkanlığı görevini Abdullo Holikov yürütmektedir. Ülkenin siyasi ve ekonomik yaşamı bu yıllarda radikal değişimler yaşadı, ancak bizim kuruluşumuzun temel amacı olan çalışanların hak ve menfaatlerinin korunması kutsal bir görev olarak kalmıştır.

Şu anda sendika metalürji, maden zenginleştirme, madencilik, otomobil ve diğer sanayi sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlerde 50 den fazla işyerinde örgütlüdür. Cumhuriyet sanayisinin en iyi üniter devlet kuruluşu olan “Tacik Alüminyum Şirketi”, ortak işletme “ Zarafşon”, ortak Tacik - Amerikan İşletmesi “ Anzob”, Adrasman Maden İşleme Fabrikası” ve АООТ “ Takob Maden İşleme Fabrikası”, Leninabad Nadir Metallerin Çıkarttırılma ve İşlenme Fabrikası, Ortak İşletme “Aprelevka”, Devlet İşletmesi “ Tilloi Tolyik”, АООТ “ Tamohuş – GMZ”, АООТ “ Somon – Kulob” bu kuruluşlardan bazılarıdır. Sendikamıza bağlı işletmelerde 29.000 üyemiz vardır. Belirtmek gerekiyor ki ülkemizin sanayi ve metalürji işletmelerinin içinde üniter devlet kuruluşu olan “ Tacik Alüminyum Şirketi” 45 yıllık çalışmanın Tacik Milleti’nin ve devletinin ünü, onuru ve gururudur.

Tacik Alüminyum Şirketi’nin metalürji sektöründe gösterdiği liderlik buna bağlı olarak emek sektöründe çalışanların verdikleri çaba ve gayretin sonuçları ülkemize ekonomik açıdan büyük katkılar sağlamaktadır. Yerli sanayinin temel taşını oluşturan “Tacik Alüminyum Şirketi” devletimizin ekonomideki esas gücü olarak ülkenin gelişim ve refahını sağlamaktadır. Önceleri tüm dünyada Tacikistan “beyaz altınla” (pamukla) tanınıyordu. Madencilerin uzun süreli çabaları ve emeğin zenginliği sonucunda yüksek kaliteli alüminyum üretimi gerçekleştirildi. Ülkemize dünya çapında ün getirdi ve bugün ihracatın temel ürünü olarak devlet bütçesinin en büyük kaynağı oldu. Tacik Alüminyum Şirketi’nin kurulması ve ilk ürünün üretilmesi ile birlikte 10 Kasım 1965 tarihinde sendikal örgütlenme başlamıştır. Her sene bütün çalışanlar törenlerle, bu simgesel tarihi kutluyor ve biz de bu günü profesyonel bayram olarak kutluyoruz. Tacik Alüminyum Şirketi’nin tarifinde sendikal örgütlenme önemli yere sahiptir. 45 yıllık faaliyetleri süresince örgütlü sendika profesyonel sendikacılık anlamında okul gibi hizmet vermiştir. Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumuş sosyal ve kültürel alanlarda aktif olarak hizmet vermiştir.

Sendikal organizasyonun yapısı, çalışma hayatında; rehberliğin, duygusal sorumluluğunun ve vatanseverliğin başlatıcısıdır. Onun yaptığı iş sayesinde sadece ülkenin madencilik sanayisinde ve demir dışı metalürjide büyüme ve gelişme görülmemiş, ülkede yeni işçi sınıfı için eğitim okulu ve mesleki gelişimin modeli de oluşturulmuş ve kısa zamanda tarım bölgesinde Tursunzade sanayi kenti geliştirilmiştir. Cumhuriyetimizin bağımsızlığı sonucunda bizim sendikamız ülkemizde ilk olarak uluslararası arenaya çıkış yolunu açmıştır. 1993 yılında merkezi Ankara’da bulunan “Türk Metal Sendikası’yla,” sendikamız arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türk Metal Sendikası ve Rusya’nın, Beyaz Rusya’nın, Ukrayna’nın metal iş kolu sendikaları Uluslar arası Avrasya Metal İşçileri Federasyonun (UAMİF) öne çıkaran fikir önderleri oldu. Bu gün itibariyle UAMİF çatısı altında 78 iş kolu sendika kuruluşu üyedir. Bu kuruluşlar Tacikistan’ı, Bulgaristan’ı, Ukrayna’yı, Moldova’yı, Rusya’yı, Makedonya’yı,Gürcistan’ı, Romanya’yı, Beyaz Rusya’yı, Arnavutluk’u, Ermenistan’ı, Azerbaycan’ı, Kazakistan’ı, Kırgızistan’ı, Özbekistan’ı, Türkmenistan’ı ve diğer ülkeleri temsil etmektedir. Bu sendikalar 20 ülkeden toplam 20 milyondan fazla işçiyi birleştiriyor. 1994 yılının Mayıs ayında Ankara’da Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Konfederasyonu’nun Kuruluş Genel Kurulunda Sayın Mustafa Özbek (Türk Metal) Genel Başkan olarak seçildi. Tacikistan Cumhuriyetinin Maden Endüstrisi İşçileri Sendikası’nın Genel Başkanı Abdullo Holikov bu saygın kuruluşun Denetim Kuruluşu Başkanı olarak seçildi. Her yıl, sendikamızdan 40’tan fazla kişi Ankara’da; piyasa ekonomisi, sendikalar tarihi, işçi haklarının korunması, çalışma mevzuatı, özelleştirme sorunları, toplu sözleşmelerin müzakere pratiği konularında özel eğitim görmektedir. Tacikistan Dağ-Maden Metalursi İşçileri Sendikası; Tacikistan İşçi Sendikaları Konfederasyonuna, BDT Madencilik Ve Metalürji Sanayi İşçi Sendikalar Federasyonuna ( Soyuzmetall ), ve Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonuna (UAMİF) üyelik statüsü ile katıldı.

“Tacik Metal Sendikası” aktif olarak sendikaların uluslararası faaliyetlerine katılmaktadır. Temsilcilerimiz düzenli olarak Rusya Federasyonu’nda, Ukrayna’da, Kırgızistan’da, Kazakistan’da, Türkiye’de, Belçika’da, Lüksemburg’da, İsviçre’de, Avusturya’da ve İtalya’da gerçekleştirilen kongre, konferans ve seminer çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Uluslararası sendikal hareketin tecrübesi sayesinde; işçiler birleşmiş ve odaklanmış oluyor. Aynı zamanda çalışanların sosyal ve ekonomik haklarının korunması ile iş organizasyonunun gelişmesi de sağlanıyor.

Yaşadığımız mevcut siyasi durum içinde sendikamızın en önemli amacı, işçilerin sosyal ve ekonomik çıkarlarının korunmasıdır. Bu amacın özel olmasının nedeni, Cumhurbaşkanımız Emomali Rahmon un her sene Meclisine verdiği mesajlarda, devletin iç ve dış politikasının ana amacının ülke insanının sosyal çıkarlarının korunması olduğunu belirtmesidir.

Sosyal alanda işbirliğinin en önemli tarafı olan Sendika komitelerinin, kararlılık ve güven ile hareket ederek, işçi çakarlarının tam olarak korunmasını ve uygulanmasını sağlamaları gerekmektedir. Tacikistan Cumhuriyeti İş Kanunu’na göre işçi emeğinin adil değerlendirilmesi, çalışanlar adına devlet garantisindedir.

Bu önemli garantinin uygulanması Sanayi işletmelerinin gerçekleştirdiği iş kolu (tarifsel) anlaşmalar ile toplu sözleşmelerde görülmektedir. Bu konuda her zaman Tacik Metal Sendikası’nın Merkezi takibindedir. Sendikanın sorumluluk alanlarından biride işçilerin sağlığıdır. Tacik Alüminyum Şirketi her sene ülke sınırları içerisindeki sosyal tesislerinde 800’den fazla sendika üyesi ve onların aile bireylerine tatil imkânı sunmaktadır. Bu davranışı da çalışanları tarafından övgüyle karşılanmaktadır. Sendikamız kuruluşunun 35.yılını kutluyor. Sendikanın son 20 senelik faaliyetleri ülkemizin bağımsızlık dönemine denk geliyor. Özellikle bağımsızlık sürecine ait yılları değerlendirdiğimizde, “Tacik Metal Sendikası’’ nicelik ve nitelik olarak önemli ölçüde değişmiştir

Bugün sendikamız 50’den fazla işyerinde çalışan 29.030 işçiyi tek çatı altında birleştirmektedir. Son 20 yıl içinde, madencilik ve metalürji sanayi sektöründe sendika çalışanlarının ve kuruluşların sayısının artması bizleri sevindirmektedir. Bu nicel ve nitel büyüme eğilimi korunmaya devam ediyor. Kitlelerin sendikalara olan güvenin ve saygısının günden güne büyümesi ve güçlenmesi bizleri sevindirmektedir. Sendikalar sosyal sorunların çözümünde, işçilerin hak ve çıkarlarının korunmasında daha bağımsız hale geldiler. Tacikistan Dağ- Maden Metalurji Sanayi İşçileri Sendikası, ülkenin en güçlü ve kitle örgütü olarak, işçilerin ekonomik ve sosyal taleplerini karşılama faaliyetlerinde yüksek örgütsel çaba göstermektedir.