Üye Sendikalardan / Rusya Uçak Sanayisi Sendikası

Rusya
 
Uçak Sanayisi Sendikası

Nikolay SOLOVEV

Genel Başkan

1921 yılında uçak sanayisi iş yerlerinde çalışan işçiler 28 iş kolunu ve 1,5 milyon üyeyi birleştiren metal işçileri sendikasının içerisinde yer alıyorlardı. 1931 yılında tüm Sovyetler İşçi Konfederasyonu’nun Beşinci Genel Kurulu’nda sendikaların ‘’sendikaların küçültülmesi hakkında’’ karar aldı. Var olan 22 sendika yerine, 44 sendika oluşturuldu. Bu sendikalardan biri otomobil, traktör ve uçak Sanayisi Sendikası idi. Uçak Sanayisi Sendikası resmi olarak 1934 yılının ekim ayında kuruldu. Uçak Sanayisi Sendikası faaliyetlerinde işverenden, hükümetlerden, toplumsal hareketlerden ve siyasi hareketlerden bağımsızdır.

Bu senenin ekim ayında sendikanın 16. Genel Kurulu düzenlendi. Genel Kurul’da aşağıda belirtilen sendikanın ana faaliyet alanları belirlendi:

• Çalışanların hayat seviyelerinin yükseltilmesi. Adil ve layık ücretlerin alınması;
• Sosyal - emek hakların savunulması. İş Kanunu’nun uygulanmasının denetimi,
• İş güvenliği ve çalışma şartlarının durumunun sendika tarafından kontrolü,
• Çalışanların sosyal toplumsal gelişimi,
• Sendika üyeliğinin artırılması ve sendikanın etkisinin artırılması, sendikacılığın itibarının arttırılması,
• Sendikal faaliyetin bilgilendirme sisteminin geliştirilmesi.

İş kolunda sosyal partnerlik sistemi faaliyeti mevcuttur. Sosyal partnerlik çerçevesinde uçak sanayisi iş kolunu kapsayan iş kolu genel anlaşması, bölgesel anlaşmalar özel ya da devlet kurumu özel ya da devlet kurumuna bakmaksızın iş yeri sözleşmeleri imzalanmaktadır. Uçak sanayisi sendika üyelerinin çıkar ve haklarını koruma adına sendikamızın üyeleri Rusya Bağımsız Sendika Konfederasyonu’nun, uluslararası sendikal kuruluşların ve bağımsız olarak kendisinin organize ettiği toplu eylemlerde yer almaktadır.

İş güvenliği ve ekoloji alanında sendikal denetimi iş yeri iş güvenliği müfettişleri yürütmektedir. Genel olarak 4500 gönüllü sendikal müfettiş iş güvenliğini yürütmektedir. Uçak Sanayisi Sendikası’nın haberleşme sistemi Westnik ‘’profavia’’ dergisi, internet sayfası ve onlarca iş yeri gazeteleri ile sunulmaktadır. Sendikamıza bağlı iş yeri sendika temsilcilikleri bölgelerinde, kültür merkezleri kütüphaneler, çocuk izci kampları, genç teknisyenler kulübü, öğrenci okulları, stadyumlar, kapalı yüzme havuzları, spor sahaları, kayak merkezleri ve buna benzer spor tesislerinin yönetimlerini üstlenmişlerdir.

Sendikamız bir kaç sendikal birliğinin içerisinde yer alarak sendika üyelerinin sosyal çıkarları ve haklarının korunmasındaki hareketlerin koordineli yapılması için bu kurumlara aktif olarak katılmaktadır. Rusya Uçak Sanayi Sendikası; Rusya Savunma Sanayisi Sendikalar Birliği’nin, Uluslararası Savunma Sanayisi Sendikalar Birliğinin, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun, Uluslararası Uçak Endüstrisi İttifakı’nın ve Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’nun üyesidir.